Wettelijk

RICOH IMAGING respecteert ten zeerste uw privacy en uw recht op controle van persoonlijke gegevens. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van pentax.eu. Lees meer over het beleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop van PENTAX producten bij pentax.eu.

    Categorieën

  • Algemene voorwaarden
  • Privacybeleid
  • Cookiebeleid
  • Export beleid

Gegevensbescherming en privacybeleid

Ons exportbeleid

Klanten zonder de nodige toestemming van de buitenlandse regering van Japan of van de verwante buitenlandse regering mogen de op deze site geplaatste producten niet direct of indirect geheel of gedeeltelijk uitvoeren.
Klanten moeten ook voldoen aan alle Amerikaanse of andere export- en herexportbeperkingen die van toepassing kunnen zijn.

Gebruik het product niet voor militaire doeleinden zoals de ontwikkeling van kernwapens, biologische wapens, chemische wapens, massavernietigingswapens zoals raketten ("WMD") en andere conventionele wapens.
Het is ook verboden het product te verstrekken (met inbegrip van uitvoer) aan een derde die het bovengenoemde doel heeft.