Juridisch

RICOH IMAGING respecteert ten zeerste uw privacy en uw recht om persoonlijke gegevens te controleren. Bepaalde cookies zijn nodig om pentax.eu goed te laten functioneren. Vind details over het beleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop van PENTAX-producten van pentax.eu.

    Categorieën

  • Algemene voorwaarden
  • Privacybeleid
  • Cookiebeleid
  • Exportbeleid

Gegevensbescherming en privacybeleid

Cookiebeleid

Ons exportbeleid

Klanten zonder de benodigde toestemming van de buitenlandse overheid van Japan of van de gerelateerde buitenlandse overheid mogen niet alle of een deel van de op deze site geplaatste producten direct of indirect exporteren.
Klanten dienen zich ook te houden aan alle Amerikaanse of andere export- en herexportbeperkingen die van toepassing kunnen zijn.

Gebruik het product niet voor militaire doeleinden zoals de ontwikkeling van kernwapens, biologische wapens, chemische wapens, massavernietigingswapens zoals raketten (“WMD”) en andere conventionele wapens.
Het is ook verboden om te verstrekken (inclusief export) aan een derde die het hierboven genoemde doel heeft.