Firmware-update Informatie voor PENTAX K-70

 

 

Deze functie-uitbreidingsfirmware is ontworpen om de prestaties en bruikbaarheid van uw PENTAX K-70 verder te verbeteren, door de nieuwste functies en nieuwe instellingen aan de camera toe te voegen.

 
 

 

Werkelijke versie 

16.05.2024 Versie 1.15

 

[Overige]

 • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

*Wanneer deze update is voltooid, wordt de inhoud van versie 1.14 en eerder ook bijgewerkt.
* Wanneer deze update is voltooid, kunt u niet meer herstellen naar versie 1.14 of eerder.


** Een geschiedenis van updates vindt u aan het einde van deze update-informatie

 

 

Firmware-updatesoftware voor PENTAX K-70 

Naam PENTAX Firmware-updatesoftware voor PENTAX K-70 
Geregistreerde naam k70_v115.zip (zip-type 8.135 Kbytes)
Bijgewerkt firmwarebestand Voor Windows/Mac: ZIP-bestand
Datum van publicatie 16.05.2024
auteursrechten RICOH IMAGING COMPANY, LTD

 

Voorzichtigheid

Alleen PENTAX K-70-gebruikers mogen de firmware-update downloaden. 

 1. Deze software mag alleen worden gebruikt door gebruikers die eigenaar zijn van de PENTAX K-70 
 2. Deze software valt onder een softwarelicentieovereenkomst. Lees de softwarelicentieovereenkomst voordat u de software downloadt.
 3. U gaat akkoord met deze softwarelicentieovereenkomst wanneer het downloaden begint

  

PENTAX Firmware Update Software voor PENTAX K-70 Softwarelicentieovereenkomst

De klant (hierna "de gebruiker") moet de volgende items verifiëren die betrekking hebben op het gebruik van de gelicentieerde software die aan de gebruiker wordt geleverd door RICOH IMAGING COMPANY, LTD. De download start wanneer u op "Ik ga akkoord. Start downloaden" drukt. op deze softwarelicentieovereenkomst.

1. Definitie van termen

 • Gelicentieerde software: "Gelicentieerde software" betekent het ondertitelde programma in een formaat dat de gebruiker kan downloaden van de website van RICOH IMAGING COMPANY, LTD of van een site die wordt ondersteund door RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 
 • Gebruik: "Gebruik" betekent dat de gebruiker de gelicentieerde software downloadt en ophaalt van de website van RICOH IMAGING COMPANY, LTD of van een site die wordt ondersteund door RICOH IMAGING COMPANY, LTD
 • Aangewezen machine: "Aangewezen machine" betekent het enkele computersysteem dat is opgezet zodat de gebruiker de gelicentieerde software kan gebruiken.
 • Reproductie: "Reproductie" betekent het reproduceren van de gelicentieerde software op een opslagapparaat in hetzelfde formaat als de gebruiker heeft gedownload of in een ander formaat. 
 • Wijziging: "Wijziging" betekent het uitvoeren van wijzigingen of toevoegingen aan de gelicentieerde software of het creëren van afzonderlijke software die gebruik maakt van de gehele of een deel van de gelicentieerde software.

2. Licentieverlening

RICOH IMAGING COMPANY, LTD verleent een niet-exclusieve licentie aan de gebruiker op voorwaarde dat de gebruiker de gelicentieerde software gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze softwarelicentieovereenkomst. De gebruiker mag de gelicentieerde software uitsluitend op de daarvoor bestemde machine gebruiken.

3. Reproductie van de gelicentieerde software

De gebruiker mag de gelicentieerde software niet reproduceren voor andere doeleinden dan het opslaan en back-uppen van de gelicentieerde software die bedoeld is voor gebruik op de aangewezen machine.

4. Wijzigen van de gelicentieerde software

De gebruiker mag de gelicentieerde software om welke reden dan ook niet wijzigen of reverse-engineeren.

5. Eigendomsrechten en auteursrecht

Het auteursrecht en andere eigendomsrechten voor de gelicentieerde software en voor reproducties van de gelicentieerde software behoren toe aan RICOH IMAGING COMPANY, LTD, ongeacht welke reden dan ook. De gebruiker mag de auteursrechtaanduidingen niet verwijderen van de gelicentieerde software of van reproducties van de gelicentieerde software.

6. Verlening van sublicentie

De gebruiker mag het bezit van de gelicentieerde software of reproducties van de gelicentieerde software niet aan derden overdragen, en de gebruiker mag de licentie niet overdragen, noch een sublicentie van de gelicentieerde software aan derden verlenen.

7. Contractduur

Deze softwarelicentieovereenkomst gaat in op de dag dat de gebruiker de gelicentieerde software begint te gebruiken en is geldig tot het moment dat de gebruiker stopt met het gebruik. Op voorwaarde dat, wanneer de gebruiker enig deel van deze softwarelicentieovereenkomst heeft geschonden, RICOH IMAGING COMPANY, LTD de aan de gebruiker verleende licentie voor de gelicentieerde software kan intrekken en de softwarelicentieovereenkomst kan beëindigen.

8. Verplichtingen na beëindiging

Nadat de softwarelicentieovereenkomst is beëindigd, dient de gebruiker, op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker, de gelicentieerde software te verwijderen nadat deze in een staat is gebracht waarin deze niet door derden kan worden gebruikt, en zich te ontdoen van reproducties en wijzigingen van de gelicentieerde software, en alle materialen met betrekking tot de gelicentieerde software.

9. Garantie van de gelicentieerde software

RICOH IMAGING COMPANY, LTD garandeert niet dat de gelicentieerde software geschikt is voor de door de gebruiker aangegeven doeleinden, of dat de gelicentieerde software nuttig is, of dat deze gelicentieerde software vrij is van defecten, noch zal RICOH IMAGING COMPANY, LTD enige andere garantie geven met betrekking tot naar de gelicentieerde software.

10. De gelicentieerde software exporteren

De gebruiker mag de gelicentieerde software niet direct of indirect exporteren zonder de noodzakelijke toestemming te hebben verkregen van de Japanse overheid of de regeringen van de relevante landen.

11. Verantwoordelijkheden van RICOH IMAGING COMPANY, LTD

RICOH IMAGING COMPANY, LTD A aanvaardt onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade of schade als gevolg van rimpeleffecten die optreden bij het gebruik van de gelicentieerde software, voor schade aan gegevens, programma's of andere immateriële eigendommen, of voor verlies van gebruiksvoordelen en verloren winst.

12. Verantwoordelijkheid voor medewerkers

De gebruiker aanvaardt alle verantwoordelijkheid dat de werknemers van de gebruiker (de werknemers die de gebruiker moet beheren of monitoren op basis van een arbeidsrelatie) de verplichtingen uiteengezet in deze softwarelicentieovereenkomst volledig begrijpen en deze verplichtingen getrouw nakomen.

 

 

Firmware-update versie 1.15 voor PENTAX K-70 

 

 Daar ben ik het mee eens. Start download

 

 

 

  

 

Updateprocedure voorbereiden

Hoe u de firmwareversie kunt controleren

[1] Zet de camera AAN.

[2] Druk op de MENU-knop om het MENU-scherm weer te geven.

[3] Druk de vierwegbesturing naar rechts om het menuscherm [Set-up 4] weer te geven.

[4] Selecteer [Firmware Info/Options] in het menu [Set-up 4] en druk vervolgens de vierwegbesturing naar rechts.

De firmwareversie voor de camera wordt weergegeven op het scherm [Firmware Info/Options].

 

Voorbereiding voor updaten

- Lege, geformatteerde SD/SDHC-kaart (32 MB of meer)

- USB-kabel 3.0 (micro B)
  Als u het firmware-updatebestand naar de SD-kaart kopieert door de
  camera rechtstreeks op uw computer.

- SD-kaartlezer of een computer met een SD-kaartsleuf.
  Als u het firmware-updatebestand naar de SD-kaart kopieert met behulp van een geheugenkaart
  lezer/schrijver.

- Volledig opgeladen batterij (D-LI109)

*Zorg ervoor dat u een volledig opgeladen batterij gebruikt (D-LI109). Als de camera tijdens het updaten wordt uitgeschakeld vanwege een gebrek aan batterijvermogen, zal de camera onbruikbaar worden. Als dit gebeurt, worden er kosten in rekening gebracht voor reparaties, zelfs als deze binnen de garantieperiode vallen.

 

Download het bijgewerkte firmwarebestand

Voor Windows/Macintosh: k70_v115.zip (ziptype 8.135 Kbytes)

 

Updateprocedure

1. Zorg voor een geformatteerde SD-geheugenkaart voor de updatesoftware.
Het downloadbestand is zelfuitpakkend. Het volgende bestand wordt uitgepakt.

Fwdc234b.bin - Dit is de bijgewerkte firmware.
Kopieer het bovenstaande firmwarebestand [fwdc234b.bin] naar de hoofdmap (niet naar een map of submap) op de SD-kaart.
Als uw computer geen kaartsleuf heeft, kunt u het firmware-updatebestand kopiëren door de SD-kaart in uw camera te plaatsen en de camera vervolgens rechtstreeks op uw computer aan te sluiten.

2. Plaats de D-LI109-batterij in de camera en controleer of de batterij vol is via de batterijniveau-indicator. Schakel vervolgens de camera uit.

3. Plaats de update-SD-kaart (voorbereid in stap 1) in de camera (sleuf 1) en sluit het kaartklepje.

4. Schakel de camera in terwijl u de MENU-knop ingedrukt houdt.

5. "Updatet de camerafirmware" verschijnt op de LCD-monitor.

Ver: 1.00 / 1.10 / 1.11 / 1.12 / 1.13 / 1.14  => 1.15 wordt weergegeven.

6. Druk op de vierwegbesturing om "Start" te selecteren en druk op de knop "OK".

7. "NOW LOADING" verschijnt op de LCD-monitor en het updaten begint. Schakel in geen geval de stroom uit voordat de update is voltooid.

8. Wanneer de update is voltooid, wordt "COMPLETE" linksonder op het LCD-scherm weergegeven. Schakel vervolgens de camera uit.

9. Verwijder de update-SD-kaart uit de camera.
*Bevestig de versie van de firmware met hierboven [How to check version].

 

[Caution] Wanneer het updaten is voltooid, bevat de update-SD-kaart nog steeds het firmwarebestand. Als u deze kaart wilt gebruiken om foto's te maken, formatteert u de kaart eerst met de camera om het firmwarebestand te verwijderen.

 

 

 

Geschiedenis van firmware-updates

Wijzigingen in V1.14

[Gecorrigeerde items]

 • • In zeldzame gevallen worden bewerkingen mogelijk niet geaccepteerd bij gebruik van bracketing in de transportmodus bij livebeeld-opnamen.
 • • Bij gebruik van de Astrotracer-functie met afstandsontgrendeling kunnen bepaalde handelingen ertoe leiden dat de bulbtimertijd wordt toegepast in plaats van de Astrotracer-tijd.

[Gecorrigeerde items]

 • • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

Wijzigingen in V1.13

[Verbeterde functies]

 • • Geoptimaliseerde scherpstelling voor nieuwe lens HD PENTAX-DA*16-50mmF2.8 ED PLM AW-lens.

 

Wijzigingen in V1.12

[Gecorrigeerde items]

 • • Geoptimaliseerde scherpstelling voor nieuwe lenzen HD PENTAX-FA 31 mm F1.8 Limited, HD PENTAX-FA 43 mm F1.9 Limited, HD PENTAX-FA 77 mm F1.8 Limited-lenzen en smc PENTAX-FA 31 mm F1.8AL limited , smc PENTAX-FA 43 mm F1.9AL limited en smc PENTAX-FA 77 mm F1.8AL limited lenzen.
 • • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.

 

Wijzigingen in V1.11

[Gecorrigeerde items]

 • Onstabiele prestaties komen zelden voor in firmwareversie 1.10.

 

Wijzigingen in V1.10

[Verbeterde functies]

 • • ISO-gevoeligheid ingeschakeld om te veranderen tijdens meervoudige belichtingen.
 • • Geoptimaliseerde prestaties bij het bevestigen van een nieuwe lens HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE.
 • • Verbeterde stabiliteit voor algemene prestaties.