Ogólne warunki dostaw na terenie Francji

 

Wstępny artykuł

 

RICOH IMAGING EUROPE SAS (zwana dalej „RICOH IMAGING”) zajmuje się importem i dystrybucją aparatów fotograficznych, akcesoriów do nich oraz sprzętu optycznego sprzedawanych pod markami „ Ricoh ” i „ Pentax ”.

Aby lepiej spełniać oczekiwania swoich klientów, RICOH IMAGING pragnie umożliwić sprzedaż niektórych produktów drogą elektroniczną (Internet).

Lista produktów oferowanych w ramach sprzedaży na odległość dostępna jest na stronie internetowej http://pentax.eu (dalej jako „Serwis”).

Określono, że firma RICOH IMAGING oferuje na swojej Stronie internetowej również używane produkty marek „ Ricoh ” i „ Pentax ” , które wcześniej „ odnowiła ”.

Stworzony w ten sposób system, który zakłada aktywne podejście ze strony klienta, jest pod każdym względem zgodny z wymogami dotyczącymi sprzedaży na odległość, a w szczególności z art. L.111-1, L.112-1 i L. 221 -5 i nast. francuskiego kodeksu konsumenckiego.

Korzystanie z procesu sprzedaży na odległość opisanego w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży jest zastrzeżone wyłącznie dla konsumentów, zgodnie z definicją zawartą w artykule wstępnym francuskiego Kodeksu konsumenckiego, działających wyłącznie we własnym imieniu i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Zamówienia złożone w ramach tego procesu sprzedaży na odległość muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego odbiorcy produktów, co wyklucza jakąkolwiek odsprzedaż tych produktów osobom trzecim.

 

Artykuł 1: Zakres stosowania

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do całej sprzedaży produktów zawieranej za pośrednictwem komercyjnej strony internetowej, z dostawą na terenie Francji Metropolitalnej (w tym Korsyki).

Klient oświadcza, że ​​przed złożeniem zamówienia zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Zatwierdzenie zamówienia oznacza zatem akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

W związku z tym przed zatwierdzeniem zamówienia Klient powinien najpierw zapoznać się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży, a następnie potwierdzić swoją zgodę na wszystkie ogólne warunki sprzedaży poprzez potwierdzenie akceptacji poprzez zaznaczenie pola na stronie internetowej.

Zgodnie z postanowieniami art. 1127-1 francuskiego kodeksu cywilnego niniejsze ogólne warunki sprzedaży mogą zostać zachowane przez każdą osobę odwiedzającą Stronę internetową w formie zapisu komputerowego, a także mogą być odtwarzane przez klienta za pomocą wydruk.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują tak długo, jak długo pojawiają się w Serwisie. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mogą ulegać zmianom. Dlatego też przyjmuje się, że za obowiązujące warunki uważa się warunki obowiązujące na Stronie w chwili złożenia zamówienia w Witrynie. Data opublikowania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w Internecie jest datą ich wejścia w życie.

W przypadku, gdy po usunięciu z Witryny i zastąpieniu niniejsze warunki sprzedaży pozostaną publicznie dostępne za pośrednictwem innych witryn internetowych lub w jakikolwiek inny sposób, nie będą one już wiążące dla RICOH IMAGING.

 

Artykuł 2: Identyfikacja Sprzedawcy

RICOH OBRAZOWANIE EUROPY

Uproszczona spółka akcyjna z kapitałem 750 000 euro, zarejestrowana pod adresem

Rejestr handlowy Créteil

pod numerem B 519 989 420

Siedziba rejestrowa: 7-9, aleja Roberta Schumana

94150 RUNGIS (Francja)

info@eu.ricoh-imaging.com

VAT: FR 13 519 989 420

 

Artykuł 3: Informacje o produktach sprzedawanych przez RICOH IMAGING

Informacje o wszystkich produktach, które mogą być sprzedawane za pośrednictwem Serwisu dostępne są w Serwisie.

Informacje te są zgodne z wymogami obowiązujących tekstów prawnych i regulacyjnych, a w szczególności artykułów L. 111-1 i L.112-1 francuskiego kodeksu konsumenckiego.

Zdjęcia, grafiki, reprodukcje i opisy oferowanych do sprzedaży produktów i ich opakowań mają wyłącznie charakter poglądowy i nie są wiążące dla RICOH IMAGING. Klienci mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z RICOH IMAGING drogą e-mailową za pośrednictwem formularza kontaktowego .

 

Artykuł 4: Zamówienia produktów

4.1 Zamówienia internetowe

Zamówienia składane są za pośrednictwem Internetu na Stronie Internetowej Sprzedawcy. Klient ponosi koszty telekomunikacyjne związane z dostępem do Internetu i korzystaniem z Serwisu.

Zgodnie z postanowieniami art. 1127-1 francuskiego kodeksu cywilnego wszystkie kroki niezbędne do sprzedaży zostały określone poniżej:

 

W celu złożenia zamówienia Klient kliknie ikonę znajdującą się przy produktach. Każde nowe dodanie do koszyka będzie sygnalizowane pojawieniem się specjalnego ekranu, na którym Klient będzie miał możliwość obejrzenia koszyka lub kontynuowania zakupów.

 

Klient w każdej chwili może uzyskać podsumowanie wybranych przez siebie produktów lub zmodyfikować swoje zamówienie klikając na ikonę „Koszyk” dostępną na każdej stronie.

 

Aby zamówić wybrane przez siebie produkty, Klient kliknie w ikonę „Koszyk”. Na ekranie pojawi się wówczas podsumowanie zamówienia. Jeżeli przedstawiona mu lista odpowiada wybranym przez niego produktom, Klient zatwierdzi podsumowanie klikając na „Zamów”.

 

Klient musi wówczas dokonać identyfikacji lub wypełnić udostępniony formularz.

 

W szczególności Klient zobowiązuje się wskazać:

 

  • jego nazwisko(a), imię(imiona), numer telefonu i adres e-mail. Wspomniany adres e-mail musi być całkowicie ważny i w idealnym stanie technicznym;
  • adres pocztowy, na który można dokonać dostawy w godzinach pracy od poniedziałku do soboty na terenie Francji Metropolitalnej (w tym Korsyki)

Klient będzie miał także możliwość wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności.

 

Podsumowanie zamówienia będzie zawierać wszystkie informacje odnoszące się do tego zamówienia, a mianowicie: rodzaj, ilość i cenę produktów, całkowitą kwotę (w tym koszty transportu) zamówienia, zgodnie z art. 1127-2 francuskiej ustawy cywilnej Kod.

 

Klikając w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient po zapoznaniu się z niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży ma obowiązek zaznaczyć pole „I przeczytałem i zaakceptowałem Ogólne Warunki Sprzedaży”. Potwierdzenie płatności oznacza, że ​​klient zaakceptował niniejsze ogólne warunki sprzedaży oraz fakt, że jego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

Klient zostanie następnie przekierowany na bezpieczną stronę internetową, z której zostanie poproszony o dokonanie płatności za swoje zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w artykule 6 poniżej niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

 

W przypadku dłuższej bezczynności podczas logowania może się zdarzyć, że wybór produktów wybranych przed tą bezczynnością nie będzie już gwarantowany. Klient zostanie poproszony o wznowienie wyboru produktów od początku.

Od chwili zatwierdzenia zamówienia przez klienta firma RICOH IMAGING potwierdza bezzwłoczne otrzymanie zamówienia (chyba że jest to uzasadnione) i drogą elektroniczną zgodnie z art. 1127-2 francuskiego kodeksu cywilnego.

Jednakże sprzedaż zostanie uznana za ostateczną dopiero po przesłaniu klientowi przez firmę RICOH IMAGING potwierdzenia wysyłki produktów. Tylko wysłane produkty zostaną obciążone kosztami wysyłki.

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia wysłana do Klienta będzie zawierać następujące informacje:

- numer zamówienia;

- podsumowanie zamówienia (opis zamawianego(-ych) produktu(ów), ilość, cena i podstawowe cechy);

- całkowitą kwotę zamówienia, łącznie ze wszystkimi podatkami;

- koszty dostawy;

- potwierdzenie wpłaty ;

- warunki dostawy zamówionych produktów;

- istnienie 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy

 

4.2 Odrzucenie zamówień

RICOH IMAGING ma prawo odrzucić każde zamówienie, które jest nietypowe lub złożone w złej wierze. Każde zamówienie przekraczające kwotę 15 000 euro z VAT zostanie odrzucone.

Ponadto RICOH IMAGING ma prawo odmówić realizacji dowolnego zamówienia klienta, z którym istnieje spór dotyczący płatności za poprzednie zamówienie.

Takie odmowy w rzeczywistości wynikałyby z „uzasadnionego powodu” w rozumieniu art. L.121-11Kodeksu konsumenckiego.

 

Artykuł 5: Ceny produktów

Ceny produktów wyrażone są w euro i zawierają wszystkie podatki.

Naliczany jest podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Ceny produktów wskazane na Stronie nie obejmują kosztów wysyłki, kosztów dostawy, ceny niektórych opakowań ani cen innych usług opcjonalnych, które nie są uwzględnione.

To ostatnie zostanie mu przekazane przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

Klient otrzyma najpóźniej w momencie dostawy pisemne potwierdzenie ceny zapłaconej za każdy produkt, zawierające wyszczególnienie ceny produktów oraz kosztów dostawy, którymi obciążony jest Klient.

 

Artykuł 6: Warunki płatności

Płatność za zakupy klienta odbywa się kartą kredytową, PAYPAL lub przelewem bankowym.

Akceptowane są następujące karty:  Visa i Mastercard.

RICOH IMAGING gwarantuje bezpieczeństwo płatności kartą kredytową z wykorzystaniem systemu szyfrowania za pośrednictwem firmy STRIPES stosującej system szyfrowania zgodny ze standardem AES-256 lub poprzez PAYPAL z wykorzystaniem systemu szyfrowania SSL.

Karta kredytowa Klienta zostaje obciążona w momencie potwierdzenia zamówienia.

Klient gwarantuje firmie RICOH IMAGING, że jest posiadaczem karty kredytowej i że nazwisko na karcie kredytowej, która ma zostać obciążona, jest jego własnym nazwiskiem. Następnie klient przekazuje w bezpiecznym środowisku w Internecie szesnastocyfrowy numer i datę ważności widniejące na przedniej stronie jego karty kredytowej, a także, w razie potrzeby, wizualne numery kryptogramu widniejące na odwrocie jego karty kredytowej , informacje, które RICOH IMAGING zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu (sprzeciw, odmowa centrum wydawniczego itp.) pobranie należnych kwot przez klienta okaże się niemożliwe, proces zakupu przez Internet zostanie anulowany.

W przypadku kontroli mających na celu zabezpieczenie transakcji swoich klientów przed nadużyciami finansowymi, RICOH IMAGING ma prawo poprosić Klienta o przesłanie jednego lub większej liczby dokumentów potwierdzających adres i/lub kopię dowodu tożsamości pocztą elektroniczną przed zatwierdzeniem zamówienia.

Zamówienie zostanie sfinalizowane dopiero po otrzymaniu przez firmę RICOH IMAGING tych dokumentów i wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Jeżeli RICOH IMAGING nie otrzyma tych dokumentów lub jeżeli nie pozwolą one na identyfikację tożsamości autora zamówienia i prawdziwego adresu, RICOH IMAGING zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności cokolwiek.

RICOH IMAGING zachowuje pełną własność produktów zakupionych przez internautę do czasu wywiązania się przez internautę ze wszystkich swoich obowiązków, a w szczególności do momentu pełnej zapłaty ceny, jeśli ma to zastosowanie, wraz z odsetkami.

 

Artykuł 7: Dostawa

Dostawa Produktów może nastąpić wyłącznie:

Francja Metropolitalna (w tym Korsyka)
na adres dostawy wskazany przez internautę podczas procesu składania zamówienia w Serwisie.

Koszty dostawy kształtują się następująco:

  • Dostawa będzie kosztować 6 euro przy zakupie mniejszym niż 69 euro z VAT
  • Dostawa będzie bezpłatna przy zakupie powyżej 69 euro z VAT.
  • Dostawa będzie kosztować 11 euro, jeśli wybierzesz dostawę ekspresową 

W przypadku, gdy Klient w momencie składania zamówienia podał błędny adres lub niepełny adres, który uniemożliwia dostawę produktów, zwrot kosztów za produkty nie zostanie zwrócony, a Klient będzie odpowiedzialny za zamówione produkty i koszty ich zwrotu, chyba że Klient nie życzy sobie ich zwrotu.

Zgodnie z postanowieniami art. L.111-1 Kodeksu konsumenckiego, Klient informowany jest o orientacyjnym terminie dostawy przed zawarciem umowy.

W każdym przypadku zamówienie jest realizowane w terminie maksymalnie trzydziestu (30) dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient potwierdził swoje zamówienie. Jeżeli zamówienie nie zostanie dostarczone do końca tego okresu, Klient może anulować zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego . Jeżeli cena zamówienia została już otrzymana, RICOH IMAGING zwróci klientowi całą zapłaconą kwotę, zgodnie z zastosowaną metodą płatności, w terminie maksymalnie czternastu (14) dni.

Klient może być informowany w czasie rzeczywistym o statusie dostawy swojego zamówienia na stronie internetowej przewoźnika, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie po zrealizowaniu wysyłki.

Dostępność każdego produktu w magazynie będzie wyświetlana na Stronie wyłącznie w celach informacyjnych. Jednakże ze względu na możliwe problemy z komputerem lub nieprzestrzeganie aktualizacji możliwe jest, że wskazany stan magazynowy jest nieprawidłowy. W przypadku niedostępności zamówionego produktu do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o anulowaniu zamówienia na ten produkt i konieczności zwrotu pieniędzy. Pozostała część zamówienia, jeśli produkty są dostępne, zostanie wysłana.

 

Jeżeli w momencie dostawy wygląd zewnętrzny opakowania nie jest idealny, Klient ma obowiązek otworzyć je w obecności przewoźnika w celu sprawdzenia stanu produktów.

Jeżeli produkty są uszkodzone, Klient ma obowiązek odmówić przyjęcia przesyłki i poinformować o tym firmę RICOH IMAGING poprzez formularz kontaktowy . Po otrzymaniu tej informacji firma RICOH IMAGING ponownie wyśle klientowi identyczne produkty tak szybko, jak to możliwe.

 

W każdym przypadku, jeżeli produkty nie odpowiadają produktom zamówionym przez Klienta, stosuje się postanowienia artykułu 9 poniżej.

 

Artykuł 8: Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu produktów

8.1 Proces wypłaty

 

Zgodnie z artykułem L.221-18 francuskiego kodeksu konsumenckiego firma RICOH IMAGING przyznaje klientowi okres odstąpienia od umowy wynoszący czternaście (14) pełnych dni od dnia otrzymania zamówienia bez konieczności uzasadniania powodów ani ponoszenia jakichkolwiek kosztów lub kar .

Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, przesyłając do RICOH IMAGING formularz odstąpienia od umowy dostępny w załączniku do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży lub tutaj , lub jakiekolwiek inne oświadczenie stwierdzające jego odstąpienie w sposób jednoznaczny.

Dzięki temu klient będzie mógł wprowadzić prośbę o zwrot w Witrynie i otrzyma etykietę zwrotną po zatwierdzeniu przez RICOH IMAGING. Klient ma obowiązek zwrócić produkty dostarczone w oryginalnym opakowaniu, kompletne (akcesoria, instrukcje itp.) wraz z etykietą zwrotną, na adres wskazany na etykiecie.  

Klient ma obowiązek przedstawić dowód tego zwrotu, co oznacza, że ​​produkty muszą zostać zwrócone listem poleconym lub w inny sposób, który podaje określoną datę.

Produkty zostaną zwrócone przez klienta do RICOH IMAGING najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy.

Następnie RICOH IMAGING zwróci klientowi pełną kwotę w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania informacji o decyzji klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy może zostać odroczony do czasu, aż produkty zostaną zwrócone do RICOH IMAGING lub do chwili dostarczenia przez klienta dowodu wysyłki produktów.

Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się, że RICOH IMAGING może skorzystać z innej formy płatności.

 

8.2 Wyjątek od odstąpienia od umowy

 

Produkty zwracane przez Klienta muszą być w stanie nienaruszonym, nieotwarty i w idealnym stanie. Produkty zwrócone przez Klienta niekompletne, uszkodzone, zniszczone lub zabrudzone nie podlegają zwrotowi, a także produkty rozpakowane przez Klienta na podstawie wyjątku od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w pkt. 5 artykułu L.221-28 Konsumenta Kod.

 

Na mocy wyjątku przewidzianego w punkcie 3 artykułu L.221-28 francuskiego kodeksu konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku zamówień na produkty, które zostały spersonalizowane lub specjalnie zamówione przez klienta w momencie składania zamówienia.

 

Artykuł 9: Zgodność – gwarancja

9.1 Gwarancje prawne

W przypadku wszystkich produktów sprzedawanych na swojej stronie internetowej firma RICOH IMAGING jest zobowiązana do stosowania prawnych gwarancji zgodności (artykuły L.217-3 do L.217-17 francuskiego kodeksu konsumenckiego) i wad ukrytych (artykuły 1641 do 1649 francuskiego kodeksu cywilnego) na warunkach przewidzianych przez prawo.

 

RICOH IMAGING informuje klienta, że ​​działając zgodnie z ust prawna gwarancja zgodności:

- ma on dwa (2) lata od dostarczenia towaru na podjęcie działań;

- może wybrać pomiędzy naprawą lub wymianą towaru, z zastrzeżeniem warunków kosztowych przewidzianych w art. L.217-12 francuskiego kodeksu konsumenckiego;

- jest zwolniony z obowiązku udowodnienia istnienia niezgodności towaru w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od dostarczenia towaru.

Prawna gwarancja zgodności obowiązuje niezależnie od jakiejkolwiek gwarancji handlowej udzielonej przez firmę RICOH IMAGING.

Przypomina się, że Klient może także zdecydować się na skorzystanie z gwarancji na ukryte wady sprzedanego produktu w rozumieniu art. 1641 Kodeksu Cywilnego i w tym przypadku może dokonać wyboru pomiędzy rozwiązaniem sprzedaży lub obniżką ceny. cena zgodnie z art. 1644 francuskiego kodeksu cywilnego.

 

W przypadku produktów używanych, odnowionych, klient ma okres dwunastu (12) miesięcy od dostawy towaru na podjęcie działań zgodnie z art. prawna gwarancja zgodności.

 

Jeżeli dostarczone produkty nie są zgodne z produktami zamówionymi przez Klienta lub posiadają wady ukryte, Klient powinien wysłać wiadomość e-mail do Działu Obsługi Klienta RICOH IMAGING poprzez formularz kontaktowy w celu powiadomienia RICOH IMAGING o niezgodności lub ukrytych wady produktu(-ów) tak szybko, jak to możliwe. Dział obsługi klienta RICOH IMAGING potwierdzi otrzymanie wniosku klienta i potwierdzi procedurę, którą należy zastosować. Po otrzymaniu instrukcji obsługi klienta RICOH IMAGING, klient zwróci wadliwe lub wadliwe produkty do RICOH IMAGING pod adresem wskazanym na etykiecie zwrotnej.


Przypomnienie artykułów L.217-3, L.217-4 i L.217-5 francuskiego kodeksu konsumenckiego oraz artykułów 1641 i 1648, akapit pierwszy francuskiego kodeksu cywilnego:

 

„Artykuł L.217-3 francuskiego kodeksu konsumenckiego:

Sprzedawca dostarcza nieruchomość zgodną z umową i kryteriami określonymi w art. L. 217-5.

Odpowiada on za wady zgodności istniejące w chwili dostawy towaru w rozumieniu art. L. 216-1, które ujawnią się w ciągu dwóch lat od tej ostatniej.

W przypadku umowy sprzedaży towarów z elementami cyfrowymi:

1° Jeżeli umowa przewiduje ciągłe dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez okres dwóch lat lub krótszy albo gdy umowa nie określa okresu dostarczania, sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową treści cyfrowe lub usługa cyfrowa, które ujawnią się w ciągu dwóch lat od dostawy towarów;

2° Jeżeli umowa przewiduje ciągłe dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej przez okres dłuższy niż dwa lata, sprzedawca odpowiada za brak zgodności tych treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową, który wystąpi w okresie, w którym jest on dostarczany w ramach umowy.

W przypadku takich towarów obowiązujący termin nie pozbawia konsumenta prawa do aktualizacji zgodnie z przepisami art. L. 217-19.

Sprzedawca ponosi w tych samych terminach odpowiedzialność także za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeżeli za tę ostatnią odpowiadał on na mocy umowy lub został wykonany na jego odpowiedzialność, lub jeżeli nieprawidłowa instalacja przeprowadzona przez konsumenta zgodnie z umową wynika z braków lub błędów w instrukcji montażu dostarczonej przez sprzedawcę.

Ten okres gwarancji stosuje się bez uszczerbku dla art. 2224 i nast. Kodeksu Cywilnego. Za początek biegu terminu przedawnienia roszczeń Konsumenta uważa się dzień, w którym Konsument dowiedział się o braku zgodności.”

 

„Artykuł L.217-4 francuskiego kodeksu konsumenckiego:

Nieruchomość jest zgodna z umową, jeśli spełnia poniższe kryteria, jeżeli ma to zastosowanie

1° Odpowiada opisowi, rodzajowi, ilości i jakości, w szczególności pod względem funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności lub jakiejkolwiek innej cechy przewidzianej w umowie;

2° nadaje się do specjalnego celu zamierzonego przez konsumenta, o którym sprzedawca wie najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który ten akceptuje;

3° Jest dostarczany ze wszystkimi akcesoriami i instrukcją montażu, które należy dostarczyć zgodnie z umową;

4° Jest aktualizowany zgodnie z umową.”

 

„Artykuł L.217-5 francuskiego kodeksu konsumenckiego:

I.- Oprócz kryteriów zgodności z umową, towar jest zgodny, jeżeli spełnia następujące kryteria:
1° nadaje się do użytku normalnie oczekiwanego dla towaru tego samego rodzaju, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wszelkich przepisów prawa Unii Europejskiej i krajowego oraz wszelkich norm technicznych lub, w przypadku braku takich standardów technicznych, szczególnych kodeksy postępowania mające zastosowanie do danego sektora;

2° Jeżeli ma to zastosowanie, ma cechy, które sprzedawca przedstawił konsumentowi w postaci próbki lub wzoru przed zawarciem umowy;

3° Tam, gdzie ma to zastosowanie, zawarte w niej elementy cyfrowe są dostarczane w najnowszej wersji dostępnej w momencie zawarcia umowy, chyba że strony uzgodnią inaczej;

4° W stosownych przypadkach jest dostarczany ze wszystkimi akcesoriami, w tym opakowaniem i instrukcją montażu, których konsument może zasadnie oczekiwać;

5° Tam, gdzie ma to zastosowanie, zapewniane są aktualizacje, których konsument może zasadnie oczekiwać, zgodnie z postanowieniami art. L. 217-19;

6° Odpowiada ilości, jakości i innym cechom, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwu, jakich konsument może zasadnie oczekiwać od towaru tego samego rodzaju, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne oświadczenia składane przez sprzedawcę, przez jakąkolwiek osobę na wyższym szczeblu łańcucha transakcji lub przez osobę działającą w jego imieniu, w tym w reklamie lub na etykietach.

II - Sprzedawca nie jest jednak związany żadnym z publicznych oświadczeń, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, jeżeli wykaże:
1° Że ich nie znał i nie mógł zgodnie z prawem ich poznać;

2° Że w momencie zawarcia umowy oświadczenia publiczne zostały poprawione na warunkach porównywalnych z oświadczeniami pierwotnymi; Lub

3° Oświadczenia publiczne nie mogły mieć wpływu na decyzję o zakupie.

III - Konsument nie może kwestionować zgodności, powołując się na wadę dotyczącą jednej lub kilku szczególnych cech towaru, o której został wyraźnie poinformowany, że odbiega od kryteriów zgodności określonych w niniejszym artykule i na którą wyraźnie i odrębnie zgodził się w chwili zawarcia umowy.”

 

„Artykuł 1641 francuskiego kodeksu cywilnego:

Sprzedający odpowiada za wady ukryte rzeczy sprzedanej, które czynią rzecz sprzedaną niezdatną do celu, do jakiego była przeznaczona, albo które tak umniejszają ten cel, że kupujący nie nabyłby jej albo dałby za nią jedynie niższą cenę. gdyby o nich wiedział.”

„Artykuł 1648 francuskiego kodeksu cywilnego, akapit pierwszy:

Kupujący musi wystąpić z powództwem z tytułu wad przewlekłych w ciągu dwóch lat od wykrycia wady.”

 

 

Artykuł 10: Reklamacje – informacja

W przypadku jakichkolwiek informacji, skarg lub pytań dotyczących warunków sprzedaży wysyłkowej ustalonych przez RICOH IMAGING lub samych produktów, klienci powinni kontaktować się z Działem Obsługi Klienta RICOH IMAGING za pośrednictwem formularza kontaktowego , podając numer zamówienia.

 

 

Artykuł 11: Pliki elektroniczne – ochrona prywatności

RICOH IMAGING, działając jako administrator danych, utworzyła plik elektroniczny, w którym rejestrowane są niektóre dane osobowe dotyczące jej klientów (nazwisko(-a), imię(imiona), adres, adres e-mail, telefon). Informacje te są niezbędne do zarządzania zamówieniami i dostawami, a także do organizacji działań związanych z poszukiwaniem klientów (wysyłanie biuletynów, informacji o produktach, promocjach i innych działań marketingowych), pod warunkiem, że ma to zastosowanie, za zgodą klienta.

Gdy nowy klient złoży zamówienie w Serwisie, baza ta zostanie wzbogacona o informacje o kliencie, co również umożliwi lepsze spełnienie jego oczekiwań i ułatwi obsługę świadczoną przez Dział Obsługi Klienta.

Gromadzone dane przeznaczone są dla działu sprzedaży i marketingu firmy RICOH IMAGING, jej ewentualnych podwykonawców, partnerów oraz spółek stowarzyszonych z Grupą RICOH.

RICOH IMAGING może wykorzystywać dane osobowe za pośrednictwem KLAVIYO do analizy zainteresowań i preferencji swoich konsumentów w celu zapewnienia im dostosowanej komunikacji i ofert.

Dane do celów poszukiwań komercyjnych będą przechowywane przez trzy (3) lata od ostatniego zamówienia.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych nr 2016/679/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. klient ma prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania i usunąć całość lub część danych osobowych ich dotyczących. Klientowi przysługuje także prawo do sprzeciwu z uzasadnionej przyczyny, prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wydania z wyprzedzeniem zarządzeń sekcji zwłok. W przypadku przetwarzania, którego podstawą jest zbieranie zgód, Klient może w każdej chwili wycofać zgodę. Klient może skorzystać z tych praw poprzez przesłanie prostego żądania wraz z kopią dokumentu tożsamości na adres poczty elektronicznej: info@eu.ricoh-imaging.com

Klient zostaje poinformowany, że ma również możliwość złożenia reklamacji do CNIL.

 

Informujemy Cię również, że w kontekście Twojego zamówienia oprócz przetwarzania płatności zdalnych wykorzystywane jest rozwiązanie „Fraud Expert”. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez SHOPIFY w celu zapobiegania i zwalczania oszustw (określenia poziomu ryzyka związanego z transakcją, wykrywania i zarządzania powstałymi alertami, informowania sprzedawców w celu umożliwienia im podejmowania decyzji, „ludzkiej” weryfikacji transakcji przedstawiającej określony poziom ryzyka, modelowanie wyniku).

Gromadzenie niektórych Twoich danych osobowych jest w tym celu obowiązkowe. W przeciwnym razie transakcja może zostać opóźniona lub uniemożliwiona, a zamówienie anulowane.
Ponadto oszustwo może skutkować rejestracją niektórych danych osobowych dotyczących Ciebie w dedykowanym pliku wdrażanym przez SHOPIFY. Plik ten ma na celu rejestrację wcześniejszych oszustw, w szczególności na potrzeby kryteriów oceny ryzyka związanych z transakcjami i wykorzystywanych w tym celu modeli punktowych. Zapis w tym pliku może również skutkować zwiększeniem ryzyka przy składaniu przyszłego zamówienia u sprzedawcy z tego samego sektora działalności, który wybrał rozwiązanie „Ekspert ds. oszustw”, a w konsekwencji doprowadzić do ewentualnego odrzucenia tego zamówienia .

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, masz prawo do zadawania pytań, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na potrzeby rozwiązania „Fraud Expert”, a także prawo wniesienia z uzasadnionej przyczyny sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym sposób, z którego możesz skorzystać pocztą na adres SHOPIFY – Dział prawny „Ochrona prywatności” SHOPIFY – Service juridique «protection de la vie privée » 151 rue O'Connor, Rez-de-chaussée, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Kanada lub pocztą e-mail na adres help@shopify.com

 

Dodatkowo, zgodnie z art. L. 223-1 francuskiego kodeksu konsumenckiego, klient ma możliwość wpisania się na listę sprzeciwów wobec nagabywania telefonicznego.

 

 

Artykuł 12: Prawa własności intelektualnej

Znaki towarowe i logo „ Ricoh ” lub „ Pentax ” są chronione prawami własności intelektualnej. To samo dotyczy wszystkich znaków wyróżniających należących do Grupy RICOH. Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprodukcja, modyfikacja lub wykorzystanie tych znaków towarowych lub logo lub ogólnie znaku wyróżniającego należącego do Grupy RICOH z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku bez wyraźnej i uprzedniej zgody RICOH Company Ltd. jest surowo zabronione. To samo dotyczy wszelkich kombinacji lub powiązań z jakimkolwiek innym znakiem towarowym, symbolem, logo lub jakimkolwiek innym znakiem wyróżniającym, mającym na celu utworzenie złożonego logo.

To samo dotyczy wszelkich praw autorskich, projektów i patentów będących własnością Grupy RICOH.

 

Artykuł 13: Siła wyższa

Wykonanie przez RICOH IMAGING całości lub części swoich zobowiązań zostanie zawieszone w przypadku wystąpienia działania siły wyższej lub siły wyższej, które utrudniają lub opóźniają ich wykonanie.

Obejmuje to wszelkie zdarzenia pozostające poza jej kontrolą, których nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie wydania nakazu i których skutków nie można uniknąć za pomocą odpowiednich środków, zgodnie z art. 1218 francuskiego kodeksu cywilnego.

 

RICOH IMAGING poinformuje klienta o takim przypadku siły wyższej w ciągu siedmiu (7) dni od jego wystąpienia. W przypadku, gdy zawieszenie będzie trwało dłużej niż piętnaście (15) dni, klient będzie miał możliwość anulowania trwającego zamówienia, a następnie otrzyma zwrot pieniędzy.

 

Artykuł 14: Spory – prawo właściwe – mediacja

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają wyłącznie prawu francuskiemu.

W przypadku sporu dotyczącego ich interpretacji i/lub wykonania, klient ma obowiązek kierować swoje reklamacje w formie pisemnej do Działu Obsługi Klienta RICOH IMAGING, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres RICOH IMAGING EUROPE S.A. S, 7-9 avenue Robert Schuman , 94150 Rungis (Francja).

W przypadku bezskutecznego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego do Biura Obsługi Klienta lub braku odpowiedzi tego działu w terminie dwóch (2) miesięcy od dnia otrzymania pisemnej reklamacji, Klient może bezpłatnie skierować sprawę do Biura Obsługi Klienta następującemu rzecznikowi konsumentów, który podejmie próbę, przy całkowitej niezależności i bezstronności, zbliżenia stron w celu osiągnięcia polubownego rozwiązania, zgodnie z art. L.611-1 i nast. Kodeksu konsumenckiego.

Skierowania do mediatora należy dokonać:

- wypełniając przeznaczony w tym celu formularz na stronie http://www.anm-conso.com
- albo pocztą na adres:
Mediacja konsumencka
KONSOLA ANM
62, rue Tiquetonne
75002 Paryż (Francja)

Klient musi złożyć swoją prośbę do mediatora w ciągu jednego (1) roku od pisemnej skargi skierowanej do RICOH IMAGING.

Klient ma swobodę zainicjowania, zaakceptowania lub odmowy skorzystania z mediacji. W przypadku skorzystania z mediacji strony mają swobodę przyjęcia lub odrzucenia rozwiązania zaproponowanego przez mediatora.

 

Jeżeli mediacja lub inna metoda pozasądowego rozstrzygnięcia sporu zakończy się niepowodzeniem, wszelkie spory zostaną przekazane wyłącznej jurysdykcji sądów francuskich wyznaczonych zgodnie z francuskimi przepisami proceduralnymi.

__________________________________________

ZAŁĄCZNIK:

Wzór formularza odstąpienia od umowy