Informacje o aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla PENTAX KF

To oprogramowanie sprzętowe Function Expand zostało zaprojektowane w celu dalszego zwiększenia wydajności i funkcjonalności aparatu PENTAX KF poprzez dodanie do aparatu najnowszych funkcji i nowych ustawień.

 

 

Aktualna wersja 

07.12.2023 Wersja 1.31

[Ulepszone funkcje]

 • Do obiektywu objętego funkcją ogranicznika ostrości dodano następujący model:
  Limitowany obiektyw HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro.

 

[Inni]

 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

*Po zakończeniu tej aktualizacji zaktualizowana zostanie także zawartość wersji 2.30 i wcześniejszych.
* Po zakończeniu tej aktualizacji nie będzie można przywrócić wersji 2.30 lub wcześniejszej.


** Historię aktualizacji znajdziesz na końcu tej informacji o aktualizacji

 

 

Oprogramowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla PENTAX KF

Nazwa Oprogramowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego PENTAX dla PENTAX KF 
Zarejestrowaną nazwą kF_v131.zip (typ zip: 8171 KB)
Zaktualizowany plik oprogramowania sprzętowego Dla systemu Windows/Mac: plik ZIP
Data wydania 07.12.2023
Prawo autorskie RICOH IMAGING COMPANY, LTD

 

Ostrożność

Tylko użytkownicy PENTAX KF mogą pobierać aktualizację oprogramowania sprzętowego. 

 1. Z tego oprogramowania mogą korzystać wyłącznie użytkownicy posiadający PENTAX KF 
 2. To oprogramowanie jest objęte umową licencyjną oprogramowania. Przed pobraniem oprogramowania prosimy o zapoznanie się z umową licencyjną oprogramowania.
 3. Zgodzisz się z niniejszą umową licencyjną oprogramowania w momencie rozpoczęcia pobierania

 

 

Oprogramowanie do aktualizacji oprogramowania układowego PENTAX w ramach umowy licencyjnej na oprogramowanie PENTAX KF

Klient (zwany dalej „użytkownikiem”) ma obowiązek zweryfikować poniższe elementy związane z korzystaniem z licencjonowanego oprogramowania dostarczonego użytkownikowi przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD. Pobieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku „Zgadzam się. Rozpocznij pobieranie”. zgodnie z niniejszą umową licencyjną oprogramowania.

1. Definicja pojęć

 • Licencjonowane oprogramowanie: „Licencjonowane oprogramowanie” oznacza program z napisami w formacie, który użytkownik może pobrać z witryny internetowej RICOH IMAGING COMPANY, LTD lub ze strony internetowej obsługiwanej przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 
 • Używanie: „Używanie” oznacza, że ​​użytkownik pobiera i odzyskuje licencjonowane oprogramowanie ze strony internetowej RICOH IMAGING COMPANY, LTD lub ze strony obsługiwanej przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD
 • Wyznaczona maszyna: „Wyznaczona maszyna” oznacza pojedynczy system komputerowy skonfigurowany dla użytkownika w celu korzystania z licencjonowanego oprogramowania.
 • Reprodukcja: „Reprodukcja” oznacza reprodukcję licencjonowanego oprogramowania na urządzeniu pamięci masowej w tym samym formacie, jaki pobrał użytkownik, lub w innym formacie. 
 • Modyfikacja: „Modyfikacja” oznacza dokonywanie zmian lub uzupełnianie licencjonowanego oprogramowania lub tworzenie osobnego oprogramowania wykorzystującego całość lub część licencjonowanego oprogramowania.

2. Udzielenie licencji

RICOH IMAGING COMPANY, LTD udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji pod warunkiem, że użytkownik będzie korzystał z licencjonowanego oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej na oprogramowanie. Użytkownik może używać licencjonowanego oprogramowania wyłącznie na wyznaczonej maszynie.

3. Powielanie licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno powielać licencjonowanego oprogramowania w celach innych niż zapisywanie i tworzenie kopii zapasowych licencjonowanego oprogramowania przeznaczonego do użytku na wyznaczonej maszynie.

4. Modyfikowanie licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno modyfikować ani odtwarzać kodu źródłowego licencjonowanego oprogramowania z jakiegokolwiek powodu.

5. Prawa majątkowe i autorskie

Prawa autorskie i inne prawa własności do licencjonowanego oprogramowania oraz do reprodukcji licencjonowanego oprogramowania należą do RICOH IMAGING COMPANY, LTD, bez względu na przyczynę. Użytkownik nie będzie usuwał zapisów o prawach autorskich z licencjonowanego oprogramowania ani z reprodukcji licencjonowanego oprogramowania.

6. Udzielenie sublicencji

Użytkownik nie może przenosić posiadania licencjonowanego oprogramowania ani reprodukcji licencjonowanego oprogramowania na osoby trzecie, a także nie może przekazywać licencji ani udzielać sublicencji na licencjonowane oprogramowanie osobom trzecim.

7. Okres obowiązywania umowy

Niniejsza umowa licencyjna na oprogramowanie obowiązuje od dnia rozpoczęcia przez użytkownika korzystania z licencjonowanego oprogramowania i obowiązuje do chwili zaprzestania korzystania przez użytkownika. Pod warunkiem, że w przypadku naruszenia przez użytkownika jakiejkolwiek części niniejszej umowy licencyjnej oprogramowania, firma RICOH IMAGING COMPANY, LTD może unieważnić licencję przyznaną użytkownikowi na licencjonowane oprogramowanie i rozwiązać umowę licencyjną oprogramowania.

8. Obowiązki po rozwiązaniu umowy

Po rozwiązaniu umowy licencyjnej na oprogramowanie użytkownik na własną odpowiedzialność ma obowiązek pozbyć się licencjonowanego oprogramowania po doprowadzeniu go do stanu uniemożliwiającego korzystanie z niego osobom trzecim oraz pozbyć się reprodukcji i modyfikacji licencjonowanego oprogramowania, oraz wszelkie materiały związane z licencjonowanym oprogramowaniem.

9. Gwarancja na licencjonowane oprogramowanie

RICOH IMAGING COMPANY, LTD nie gwarantuje, że licencjonowane oprogramowanie jest odpowiednie do wyznaczonych celów użytkownika, ani że licencjonowane oprogramowanie jest przydatne, ani że to licencjonowane oprogramowanie jest wolne od wad, ani też RICOH IMAGING COMPANY, LTD nie udziela żadnych innych gwarancji związanych do licencjonowanego oprogramowania.

10. Eksport licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno bezpośrednio ani pośrednio eksportować całości lub części licencjonowanego oprogramowania bez uzyskania niezbędnego zezwolenia rządu Japonii lub rządów odpowiednich krajów.

11. Obowiązki RICOH IMAGING COMPANY, LTD

RICOH IMAGING COMPANY, LTD A nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub szkody wynikające z efektu falowego powstałe w wyniku korzystania z licencjonowanego oprogramowania, za uszkodzenia danych, programów lub innych wartości niematerialnych lub prawnych, ani za utratę korzyści wynikających z użytkowania i utratę zyski.

12. Odpowiedzialność za pracowników

Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za to, że pracownicy użytkownika (ci pracownicy, którymi użytkownik ma obowiązek zarządzać lub których monitorowanie ma wynikać ze stosunku pracy) w pełni rozumieli obowiązki określone w niniejszej umowie licencyjnej oprogramowania i wiernie je wypełniali.

 

 

 

 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wersji 1.31 dla PENTAX KF

 

 

Zgadzam się — rozpocznij pobieranie

 

 

 

Przygotowanie do procedury aktualizacji

Jak sprawdzić wersję oprogramowania

[1] Włącz kamerę.

[2] Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran MENU.

[3] Naciśnij przycisk sterowania w prawo, aby wyświetlić ekran menu.

[4] Wybierz [Informacje o oprogramowaniu sprzętowym/Opcje] w menu [Konfiguracja 5], a następnie naciśnij przycisk sterowania w prawo.

Wersja oprogramowania aparatu jest wyświetlana na ekranie [Informacje o oprogramowaniu/Opcje].

 

Przygotowanie do aktualizacji

- Pusta, sformatowana karta SD/SDHC (32 MB lub więcej)

- Kabel USB 3.0 (micro B) 

- Jeśli kopiujesz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego na kartę SD, podłączając aparat bezpośrednio do komputera.

- Czytnik kart SD lub komputer z gniazdem kart SD.

- Jeśli kopiujesz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego na kartę SD za pomocą czytnika/nagrywarki kart pamięci.

- W pełni naładowany akumulator (D-LI109)

*Pamiętaj, aby używać całkowicie naładowanego akumulatora (D-LI109). Jeśli aparat wyłączy się podczas aktualizacji z powodu braku zasilania, aparat przestanie działać. Jeżeli tak się stanie, za naprawę zostanie pobrana opłata, nawet jeżeli nastąpi to w okresie gwarancyjnym.

 

  Pobierz zaktualizowany plik oprogramowania sprzętowego

  Dla systemu Windows/Macintosh: KF_v131.zip (typ zip 8,171 KB)

   

  Procedura aktualizacji

  1. Dostarcz sformatowaną kartę pamięci SD do aktualizacji oprogramowania.
  Pobrany plik sam się rozpakowuje. Wyodrębniany jest następujący plik.

  Fwdc245b.bin – to jest zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe.
  Skopiuj powyższy plik oprogramowania sprzętowego [fwdc245b.bin] do katalogu głównego (nie do folderu lub podfolderu) na karcie SD.
  Jeśli Twój komputer nie jest wyposażony w gniazdo kart, możesz skopiować plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wkładając kartę SD do aparatu, a następnie podłączając aparat bezpośrednio do komputera.

  2. Włóż baterię D-LI109 do aparatu i potwierdź, że bateria jest naładowana za pomocą wskaźnika poziomu baterii, a następnie wyłącz aparat.

  3. Włóż aktualizacyjną kartę SD (przygotowaną w kroku 1) do kamery (gniazdo 1) i zamknij pokrywę karty.

  4. Włącz aparat, naciskając przycisk MENU.

  5. Na monitorze LCD pojawi się komunikat „Aktualizuje oprogramowanie aparatu”.

  Ver: 1,00 / 1,10 / 1,20 / 1,30 => 1,31 zostanie wyświetlone.

  6. Naciśnij przycisk sterowania, aby wybrać „Start” i naciśnij przycisk „OK”.

  7. Na monitorze LCD pojawi się komunikat „NOW LOADING” i rozpocznie się aktualizacja. W żadnym wypadku nie wyłączaj zasilania przed zakończeniem aktualizacji.

  8. Po zakończeniu aktualizacji w lewym dolnym rogu monitora LCD wyświetli się komunikat „COMPLETE”, po czym wyłącz aparat.

  9. Wyjmij kartę SD z aktualizacją z kamery.
  *Potwierdź wersję oprogramowania sprzętowego za pomocą powyższej opcji [Jak sprawdzić wersję].

   

  [Ostrożność] Po zakończeniu aktualizacji na karcie SD z aktualizacją nadal znajduje się plik oprogramowania sprzętowego. Jeśli chcesz używać tej karty do robienia zdjęć, sformatuj kartę w aparacie, aby najpierw usunąć plik oprogramowania sprzętowego.

   

   

   

  Historia aktualizacji oprogramowania sprzętowego

   

  Zmiany w wersji 1.30 

   

   

  [Ulepszone funkcje]

  •  Dodano nowy, niestandardowy obraz w edycji specjalnej [złoto].

  To oprogramowanie dodaje do aparatu nowy tryb Gold Custom Image. W przypadku scen zaakcentowanych światłem tryb ten umożliwia tworzenie obrazów o złotym odcieniu poprzez zastosowanie żółtych wykończeń w jaśniejszych obszarach, jednocześnie podkreślając ciemniejsze, zacienione obszary niebieskawymi odcieniami. Żółte odcienie stają się bardziej intensywne w podświetlonych obszarach.

   

    

  Niestandardowy tryb obrazu ZŁOTY 

  Niestandardowy tryb obrazu JASNY
   

   

  • Ekran menu:
  Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza zgodność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla systemu GOLD. 

   

    

  Ekran menu specyficzny dla GOLD

  Standardowy ekran menu
   

   

   

  [Inni]

   

  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

   

  • Uproszczone czcionki zostały zaktualizowane.

   

   

   

  Zmiany w wersji 1.20 

   

  [Ulepszone funkcje]

  • Dodano niestandardowy obraz Edycja specjalna [HARUBENI].

  HARUBENI (Spring Rouge): czwarta edycja specjalna trybu obrazu niestandardowego

  Ta specjalna edycja, dostosowana do pory roku tryb obrazu niestandardowego, została zaprojektowana tak, aby uwypuklić różowawe kolory kwiatów wiśni – zapowiedź nadchodzącej wiosny – i stonowane niebieskie kolory zamglonego wiosennego nieba.

  Tryb ten można wybrać w połączeniu z obiektywami HD PENTAX-FA 77mm F1.8 Limited i HDPENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED Limited, oba wysoko cenione za miękką i delikatną reprodukcję obrazu. 

   
   

  Niestandardowy tryb obrazu HARUBENI

  Niestandardowy tryb obrazu JASNY
   
   

   

 • Ekran menu:
 • Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza kompatybilność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla HARUBENI.

   

  Ekran menu specyficzny dla HARUBENI

  Standardowy ekran menu
   
   

   

  Kompatybilne obiektywy:
  Limitowany obiektyw HD PENTAX-FA 77 mm F1.8
  HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED limitowana 

  • Dodano funkcję ogranicznika ostrości
   Można jej używać podczas podłączania
   Obiektyw makro HD PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8ED AW.

   

   

  [Inni]

  • Parametr SATOBI można zmienić na dowolną wartość w obrazie niestandardowym podczas nagrywania filmów.

  • Wartości parametrów FUYUNO są prawidłowo wyświetlane na obrazie niestandardowym podczas nagrywania filmów.

   

   

   

   

  Zmiany w wersji 1.10 

   

  [Ulepszone funkcje]

  • Dodano niestandardowy obraz w edycji specjalnej [FUYUNO].

  FUYUNO (pole zimowe): trzecia edycja specjalna trybu obrazu niestandardowego

  Ta specjalna edycja, dostosowana do pory roku tryb obrazu niestandardowego, została zaprojektowana w celu uwypuklenia kolorów przedstawiających chłodne zimowe powietrze i zapewnienia ostrych, wyrazistych obrazów. Ten tryb można wybrać w przypadku dwóch obiektywów cenionych za reprodukcję obrazu w wysokiej rozdzielczości.

   

    

  Niestandardowy tryb obrazu FUYUNO 

  Niestandardowy tryb obrazu JASNY
   

   

  • Ekran menu:
  Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza kompatybilność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla FUYUNO. 

   

    

  Ekran menu specyficzny dla FUYUNO

  Standardowy ekran menu
   

   

  Kompatybilne obiektywy:
  Limitowany obiektyw HD PENTAX FA 31 mm F1.8
  Limitowana edycja HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro