Informacje o aktualizacji oprogramowania sprzętowego PENTAX K-1 Mark II

 

To oprogramowanie sprzętowe Function Expand zostało zaprojektowane w celu dalszego zwiększenia wydajności i funkcjonalności aparatu PENTAX K-1 Mark II poprzez dodanie do aparatu najnowszych funkcji i nowych ustawień.

 

 

Aktualna wersja 

11.04.2024 Wersja 2.42

 

[Poprawione elementy]

W wersjach oprogramowania sprzętowego 2.40 i 2.41 występował problem, w wyniku którego działanie aparatu stawało się niestabilne po wykonaniu zdjęcia, gdy balans bieli był ustawiony na "Multi-pattern Auto".

 

[Inni]

Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

 

*Po zakończeniu tej aktualizacji zaktualizowana zostanie także zawartość wersji 2.41 i wcześniejszych.
* Po zakończeniu tej aktualizacji nie będzie można przywrócić wersji 2.41 lub wcześniejszej.


** Historię aktualizacji znajdziesz na końcu tej informacji o aktualizacji

 

 

Oprogramowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla PENTAX K-1 Mark II

Nazwa Oprogramowanie do aktualizacji oprogramowania układowego PENTAX dla aparatu PENTAX K-1 Mark II
Zarejestrowaną nazwą k1II_v242.zip (typ zip 9272 KB)
Zaktualizowany plik oprogramowania sprzętowego Dla systemu Windows/Mac: plik ZIP
Data wydania 11.04.2024
Prawo autorskie RICOH IMAGING COMPANY, LTD

 

Ostrożność

Tylko użytkownicy PENTAX K-1 Mark II mogą pobrać aktualizację oprogramowania sprzętowego. 

 1. Z tego oprogramowania mogą korzystać wyłącznie użytkownicy posiadający PENTAX K-1 Mark II
 2. To oprogramowanie jest objęte umową licencyjną oprogramowania. Przed pobraniem oprogramowania prosimy o zapoznanie się z umową licencyjną oprogramowania.
 3. Zgodzisz się z niniejszą umową licencyjną oprogramowania w momencie rozpoczęcia pobierania

 

 

Umowa licencyjna oprogramowania do aktualizacji oprogramowania sprzętowego PENTAX K-1 Mark II

Klient (zwany dalej „użytkownikiem”) ma obowiązek zweryfikować poniższe elementy związane z korzystaniem z licencjonowanego oprogramowania dostarczonego użytkownikowi przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD. Pobieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku „Zgadzam się. Rozpocznij pobieranie”. zgodnie z niniejszą umową licencyjną oprogramowania.

1. Definicja pojęć

 • Licencjonowane oprogramowanie: „Licencjonowane oprogramowanie” oznacza program z napisami w formacie, który użytkownik może pobrać z witryny internetowej RICOH IMAGING COMPANY, LTD lub ze strony internetowej obsługiwanej przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 
 • Używanie: „Używanie” oznacza, że ​​użytkownik pobiera i odzyskuje licencjonowane oprogramowanie ze strony internetowej RICOH IMAGING COMPANY, LTD lub ze strony obsługiwanej przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD
 • Wyznaczona maszyna: „Wyznaczona maszyna” oznacza pojedynczy system komputerowy skonfigurowany dla użytkownika w celu korzystania z licencjonowanego oprogramowania.
 • Reprodukcja: „Reprodukcja” oznacza reprodukcję licencjonowanego oprogramowania na urządzeniu pamięci masowej w tym samym formacie, jaki pobrał użytkownik, lub w innym formacie. 
 • Modyfikacja: „Modyfikacja” oznacza dokonywanie zmian lub uzupełnianie licencjonowanego oprogramowania lub tworzenie osobnego oprogramowania wykorzystującego całość lub część licencjonowanego oprogramowania.

2. Udzielenie licencji

RICOH IMAGING COMPANY, LTD udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji pod warunkiem, że użytkownik będzie korzystał z licencjonowanego oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej na oprogramowanie. Użytkownik może używać licencjonowanego oprogramowania wyłącznie na wyznaczonej maszynie.

3. Powielanie licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno powielać licencjonowanego oprogramowania w celach innych niż zapisywanie i tworzenie kopii zapasowych licencjonowanego oprogramowania przeznaczonego do użytku na wyznaczonej maszynie.

4. Modyfikowanie licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno modyfikować ani odtwarzać kodu źródłowego licencjonowanego oprogramowania z jakiegokolwiek powodu.

5. Prawa majątkowe i autorskie

Prawa autorskie i inne prawa własności do licencjonowanego oprogramowania oraz do reprodukcji licencjonowanego oprogramowania należą do RICOH IMAGING COMPANY, LTD, bez względu na przyczynę. Użytkownik nie będzie usuwał zapisów o prawach autorskich z licencjonowanego oprogramowania ani z reprodukcji licencjonowanego oprogramowania.

6. Udzielenie sublicencji

Użytkownik nie może przenosić posiadania licencjonowanego oprogramowania ani reprodukcji licencjonowanego oprogramowania na osoby trzecie, a także nie może przekazywać licencji ani udzielać sublicencji na licencjonowane oprogramowanie osobom trzecim.

7. Okres obowiązywania umowy

Niniejsza umowa licencyjna na oprogramowanie obowiązuje od dnia rozpoczęcia przez użytkownika korzystania z licencjonowanego oprogramowania i obowiązuje do chwili zaprzestania korzystania przez użytkownika. Pod warunkiem, że w przypadku naruszenia przez użytkownika jakiejkolwiek części niniejszej umowy licencyjnej oprogramowania, firma RICOH IMAGING COMPANY, LTD może unieważnić licencję przyznaną użytkownikowi na licencjonowane oprogramowanie i rozwiązać umowę licencyjną oprogramowania.

8. Obowiązki po rozwiązaniu umowy

Po rozwiązaniu umowy licencyjnej na oprogramowanie użytkownik na własną odpowiedzialność ma obowiązek pozbyć się licencjonowanego oprogramowania po doprowadzeniu go do stanu uniemożliwiającego korzystanie z niego osobom trzecim oraz pozbyć się reprodukcji i modyfikacji licencjonowanego oprogramowania, oraz wszelkie materiały związane z licencjonowanym oprogramowaniem.

9. Gwarancja na licencjonowane oprogramowanie

RICOH IMAGING COMPANY, LTD nie gwarantuje, że licencjonowane oprogramowanie jest odpowiednie do wyznaczonych celów użytkownika, ani że licencjonowane oprogramowanie jest przydatne, ani że to licencjonowane oprogramowanie jest wolne od wad, ani też RICOH IMAGING COMPANY, LTD nie udziela żadnych innych gwarancji związanych do licencjonowanego oprogramowania.

10. Eksport licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno bezpośrednio ani pośrednio eksportować całości lub części licencjonowanego oprogramowania bez uzyskania niezbędnego zezwolenia rządu Japonii lub rządów odpowiednich krajów.

11. Obowiązki RICOH IMAGING COMPANY, LTD

RICOH IMAGING COMPANY, LTD A nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub szkody wynikające z efektu falowego powstałe w wyniku korzystania z licencjonowanego oprogramowania, za uszkodzenia danych, programów lub innych wartości niematerialnych lub prawnych, ani za utratę korzyści wynikających z użytkowania i utratę zyski.

12. Odpowiedzialność za pracowników

Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za to, że pracownicy użytkownika (ci pracownicy, którymi użytkownik ma obowiązek zarządzać lub których monitorowanie ma wynikać ze stosunku pracy) w pełni rozumieli obowiązki określone w niniejszej umowie licencyjnej oprogramowania i wiernie je wypełniali.

 

 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wersji 2.42 dla PENTAX K-1 Mark II

 

 

 Zgadzam się, rozpocznij pobieranie

 

 

Przygotowanie do procedury aktualizacji

Jak sprawdzić wersję oprogramowania

[1] Włącz kamerę.

[2] Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran MENU.

[3] Naciśnij przycisk sterowania w prawo, aby wyświetlić ekran menu [Ustawienia 4].

[4] Wybierz [Informacje o oprogramowaniu sprzętowym/Opcje] w menu [Konfiguracja 4], a następnie naciśnij przycisk sterowania w prawo.

Wersja oprogramowania aparatu jest wyświetlana na ekranie [Informacje o oprogramowaniu/Opcje].

 

Przygotowanie do aktualizacji

- Pusta, sformatowana karta SD/SDHC (32 MB lub więcej)

- Kabel USB 2.0 

- Jeśli kopiujesz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego na kartę SD, podłączając aparat bezpośrednio do komputera.

- Czytnik kart SD lub komputer z gniazdem kart SD.

- Jeśli kopiujesz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego na kartę SD za pomocą czytnika/nagrywarki kart pamięci.

- W pełni naładowany akumulator (D-LI90)

*Pamiętaj, aby używać całkowicie naładowanego akumulatora (D-LI90). Jeśli aparat wyłączy się podczas aktualizacji z powodu braku zasilania, aparat przestanie działać. Jeżeli tak się stanie, za naprawę zostanie pobrana opłata, nawet jeżeli nastąpi to w okresie gwarancyjnym.

 

Pobierz zaktualizowany plik oprogramowania sprzętowego

Dla Windows/Macintosh: k1II_v242.zip (typ zip: 9272 KB)

 

Procedura aktualizacji

1. Dostarcz sformatowaną kartę pamięci SD do aktualizacji oprogramowania.
Pobrany plik sam się rozpakowuje. Wyodrębniany jest następujący plik.

Fwdc240b.bin – to jest zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe.
Skopiuj powyższy plik oprogramowania sprzętowego [fwdc240b.bin] do katalogu głównego (nie do folderu lub podfolderu) na karcie SD.
Jeśli Twój komputer nie jest wyposażony w gniazdo kart, możesz skopiować plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wkładając kartę SD do aparatu, a następnie podłączając aparat bezpośrednio do komputera.

2. Włóż baterię D-LI90 do aparatu i potwierdź, że bateria jest naładowana za pomocą wskaźnika poziomu baterii, a następnie wyłącz aparat.

3. Włóż aktualizacyjną kartę SD (przygotowaną w kroku 1) do kamery (gniazdo 1) i zamknij pokrywę karty.

4. Włącz aparat, naciskając przycisk MENU.

5. Na monitorze LCD pojawi się komunikat „Aktualizuje oprogramowanie aparatu”.

Wersja: 1,00 / 1,01 / 1,02 / 1,03 / 1,04 / 1,05 / 1,20 / 1,21 / 1,30 / 1,40 / 2,00 / 2,10 / 2,20 / 2,30 / 2,40 / 2,41 => 2,42.

6. Naciśnij przycisk sterowania, aby wybrać „Start” i naciśnij przycisk „OK”.

7. Na monitorze LCD pojawi się komunikat „NOW LOADING” i rozpocznie się aktualizacja. W żadnym wypadku nie wyłączaj zasilania przed zakończeniem aktualizacji.

8. Po zakończeniu aktualizacji w lewym dolnym rogu monitora LCD wyświetli się komunikat „COMPLETE”, po czym wyłącz aparat.

9. Wyjmij kartę SD z aktualizacją z kamery.
*Potwierdź wersję oprogramowania sprzętowego za pomocą powyższej opcji [Jak sprawdzić wersję].

 

[Ostrożność] Po zakończeniu aktualizacji na karcie SD z aktualizacją nadal znajduje się plik oprogramowania sprzętowego. Jeśli chcesz używać tej karty do robienia zdjęć, sformatuj kartę w aparacie, aby najpierw usunąć plik oprogramowania sprzętowego.

 

 

 

Historia aktualizacji oprogramowania sprzętowego

 

11.01.2024 - Zmiany w wersji  2.41

[Poprawione elementy]

Naprawiono następujące problemy, które wystąpiły podczas aktualizacji oprogramowania do wersji 2.40.

 • - Poprawione --- Nie można rejestrować obrazów, gdy tryb ASTROTRACER Type 3 jest połączony z funkcją fotografowania interwałowego
 • - Poprawiono --- Wskaźniki gniazda karty SD 1 i 2 na górnym panelu LCD migają, wskazując, że pojemność pamięci jest pusta, nawet jeśli część pamięci jest nadal dostępna.
 • - Poprawiono --- Liczba pozostałych zdjęć jest nieprawidłowo wyświetlana w wizjerze.
 • - Poprawiono --- W trybie ASTROTRACER Type 3 odliczanie ekspozycji na górnym panelu LCD przyspiesza w niezamierzonych momentach.

 

Informacje na temat wersji Fw 2.40 można znaleźć poniżej w części Historia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. 

 

[Inni]

 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

 

Zmiany w wersji  2.40

[Ulepszone funkcje]

 • Do obiektywu z funkcją ogranicznika ostrości dodano następujący model:
  Limitowany obiektyw HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro.
   
 • - Dodano Astroznacznik Typ 2 i Typ 3. 
   

Oprócz istniejącego trybu ASTROTRACER (który po aktualizacji oprogramowania sprzętowego będzie nazywany Typem 1), użytkownicy mają teraz do dyspozycji opcje Typu 2 i Typu 3 podczas korzystania z funkcji ASTROTRACER. Mogą także aktywować funkcję Strzelanie interwałowego podczas fotografowania ASTROTRACER

 

 

ASTROTRACER Typ 3

  Normalne Strzelanie
 

HD FA150-450mmF4.5-5.6ED DC AW F5.6, 30 s, 450 mm, ISO6400, wywoływanie danych RAW w korpusie, bez przycinania

 

 

ASTROTRACER Typ 1

Konwencjonalna funkcja ASTROTRACER. Przesuwaj przetwornik obrazu aparatu zgodnie z ruchem gwiazd (ruch dzienny), aby priorytetowo uchwycić ciała niebieskie i gwiazdy jako punkty stałe.

 

ASTROTRACER Typ2

Przesuń czujnik obrazu aparatu o połowę szybciej niż w przypadku typu 1, synchronizując go z ruchem gwiazd, aby priorytetowo było uchwycenie krajobrazu i gwiazd w dobrej równowadze.

 

ASTROTRACER Typ3*

Uproszczona funkcja równikowa umożliwiająca śledzenie i fotografowanie ciał niebieskich bez użycia GPS. Przed właściwym wykonaniem zdjęcia automatycznie wykonywane jest zdjęcie wstępne, które umożliwia śledzenie ciał niebieskich na podstawie ruchów gwiazd. Ta funkcja eliminuje czas oczekiwania na ustalenie pozycji GPS i umożliwia fotografowanie w lokalizacjach narażonych wcześniej na kłopotliwe pola magnetyczne. Gdy na obrazie rejestrowane są ruchy gwiazd, funkcja automatycznego śledzenia ASTROTRACERA może nie działać, gdy w pole obrazu wejdą obiekty inne niż gwiazdy, takie jak chmury. W takich sytuacjach zaleca się, aby użytkownicy wybrali tryb Typ 1 lub Typ 2. W przypadku fotografowania interwałowego możliwe jest wykonanie wielu ekspozycji głównych za pomocą jednego zdjęcia wstępnego.

 

*Dostępna jest ekspozycja czasowa pokrętła trybu B (ekspozycja w trybie Bulb) (normalna ekspozycja w trybie Bulb nie jest możliwa).
*Nie jest kompatybilny z obiektywami typu rybie oko.
* Obiektywu zmiennoogniskowego należy używać wyłącznie w pozycji szerokokątnej lub teleobiektywu. Jednakże poniższych obiektywów można używać przy dowolnej pozycji zoomu. 

 

Bieżący ekran menu

  Nowy ekran menu po aktualizacji oprogramowania
 

 

 

[Inni]

 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

 

 

 

 

Zmiany w wersji 2.31

 

[Inni]

 • Uproszczone czcionki zostały zaktualizowane.

 

 

 

Zmiany w wersji 2.30 

[Ulepszone funkcje]

 •  Dodano nowy, niestandardowy obraz w edycji specjalnej [złoto].

To oprogramowanie dodaje do aparatu nowy tryb Gold Custom Image. W przypadku scen zaakcentowanych światłem tryb ten umożliwia tworzenie obrazów o złotym odcieniu poprzez zastosowanie żółtych wykończeń w jaśniejszych obszarach, jednocześnie podkreślając ciemniejsze, zacienione obszary niebieskawymi odcieniami. Żółte odcienie stają się bardziej intensywne w podświetlonych obszarach.

 

  

Ekran menu specyficzny dla GOLD

  Standardowy ekran menu
 

 

 • Ekran menu:
Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza kompatybilność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla systemu GOLD. (Ekran menu: K-1 Mark II)

 

  

Ekran menu specyficzny dla GOLD

  Standardowy ekran menu
 

 

 

[Inni]

 

 • Zoptymalizowane działanie w przypadku obiektywu HD PENTAX-FA 50mmF1.4 i
  W zestawie smc PENTAX-FA 50mmF1.4 Classic.
 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

 

 

 

Zmiany w Wersja 2.20 

[Ulepszone funkcje]

 • Dodano niestandardowy obraz Edycja specjalna [HARUBENI].

HARUBENI (Spring Rouge): czwarta edycja specjalna trybu obrazu niestandardowego

Ta specjalna edycja, dostosowana do pory roku tryb obrazu niestandardowego, została zaprojektowana tak, aby uwypuklić różowawe kolory kwiatów wiśni – zapowiedź nadchodzącej wiosny – i stonowane niebieskie kolory zamglonego wiosennego nieba.

Tryb ten można wybrać w połączeniu z obiektywami HD PENTAX-FA 77mm F1.8 Limited i HDPENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED Limited, oba wysoko cenione za miękką i delikatną reprodukcję obrazu. 

 
 

Niestandardowy tryb obrazu HARUBENI

  Niestandardowy tryb obrazu JASNY
 
 

 

 • Ekran menu:

Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza kompatybilność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla HARUBENI. (Ekran menu: K-1 Mark II)

 

Ekran menu specyficzny dla HARUBENI

  Standardowy ekran menu
 
 

 

Kompatybilne obiektywy:
Limitowany obiektyw HD PENTAX-FA 77 mm F1.8
HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED limitowana 

 

[Inni]

 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności

 

 

 

 

Zmiany w Wersja 2.10 

 

[Ulepszone funkcje]

 

 • Dodano niestandardowy obraz w edycji specjalnej [FUYUNO].

FUYUNO (pole zimowe): trzecia edycja specjalna trybu obrazu niestandardowego

Ta specjalna edycja, dostosowana do pory roku tryb obrazu niestandardowego, została zaprojektowana w celu uwypuklenia kolorów przedstawiających chłodne zimowe powietrze i zapewnienia ostrych, wyrazistych obrazów. Ten tryb można wybrać w przypadku dwóch obiektywów cenionych za reprodukcję obrazu w wysokiej rozdzielczości.

 

  

Ekran menu specyficzny dla FUYUNO

  Standardowy ekran menu
 

 

 • Ekran menu:
Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza kompatybilność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla FUYUNO. (Ekran menu: K-1 Mark II)

 

  

Ekran menu specyficzny dla FUYUNO

  Standardowy ekran menu
 

 

Kompatybilne obiektywy:
Limitowany obiektyw HD PENTAX FA 31 mm F1.8
Limitowana edycja HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro

 

 • Dodano funkcję ogranicznika ostrości

Można go używać po podłączeniu obiektywu makro HD PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8ED AW.

 

[Inni]

 

 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności

 

 

 

Zmiany w Wersja 2.00 

 

[Ulepszone funkcje]

 • Dodano niestandardowy obraz Edycja specjalna [KYUSHU].

KYUSHU (dziewięć jesieni): drugi sezonowy tryb obrazu niestandardowego.

Tryb ten został zaprojektowany do współpracy z obiektywami z serii limitowanej, które umożliwiają piękne i łatwe uchwycenie różnorodnych scen i obiektów jesieni. Zapewnia charakterystyczne odwzorowanie kolorów, obrazy wyrażające przemijanie jesieni i ulotne poczucie pory roku. 

  

Ekran menu specyficzny dla KYUSHU

  Standardowy ekran menu
 

 

 • Ekran menu:
Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza zgodność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla KYUSHU. (Ekran menu: K-1 Mark II)

 

  

Ekran menu specyficzny dla KYUSHU

  Standardowy ekran menu
 

 

 

Kompatybilne obiektywy:
Limitowana edycja HD PENTAX-FA 43mmF1.9
Limitowana edycja HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL
Limitowany obiektyw HD PENTAX-DA 40mmF2.8
Limitowany obiektyw HD PENTAX-DA 70mmF2.4

 

 

 

 •  Dodano ograniczoną funkcję [ Strzelanie Grad ND].

* Do aktywacji ograniczonych funkcji wymagany jest specjalny klucz aktywacyjny (klucz zwalniający) uzyskany ze strony internetowej lub z innego źródła.

Uwaga: wydawanie klucza aktywacyjnego Grad ND Strzelanie to usługa, która zostanie uruchomiona najpierw w Japonii. uruchomienie tej usługi poza Japonią nie zostało jeszcze przesądzone.

 

[Inni]

 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności

 

 

 

Zmiany w Wersja 1.40 

 

[Ulepszone funkcje]

 • Dodano [KATEN] do obrazu niestandardowego.

KATEN (letnie niebo): pierwszy sezonowy tryb obrazu niestandardowego. 

Ta specjalna edycja, dostosowana do pory roku tryb obrazu niestandardowego, została zaprojektowana tak, aby podkreślić bogaty błękit letniego nieba i przedstawić drobne szczegóły olśniewających białych chmur.

Obydwa wybrane obiektywy charakteryzują się ultraszerokim kątem widzenia i najnowszą powłoką HD (High Definition), która skutecznie minimalizuje powstawanie duchów nawet w przypadku zdjęć rejestrowanych w ostrym letnim słońcu lub gdy słońce znajduje się w polu widzenia. Zostali wybrani jako najlepsi partnerzy trybu KATEN, ponieważ optymalizują zamierzone efekty wizualne trybu.

  

Ekran menu specyficzny dla KATEN

  Standardowy ekran menu
 

 

 • Ekran menu:
Po zamontowaniu obiektywu kamera automatycznie sprawdza kompatybilność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla KATEN. (Ekran menu: K-1 Mark II)

 

  

Specyficzny ekran menu KATEN

  Standardowy ekran menu
 

 

Kompatybilne obiektywy:

HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limitowana edycja DC WR
HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited

 

 

 

Zmiany w Wersja 1.30 

  

[Rozbudowane funkcje]

 • Dodano [SATOBI] do obrazu niestandardowego.

Do aparatu dodano nowy obraz niestandardowy „SATOBI”. Ten obraz niestandardowy zapewnia odcień wykończenia podobny do kolorowych zdjęć z lat 60. i 70. XX wieku z kolorami takimi jak błękit cyjan, matowy żółty i wyblakły czerwony. Wyjątkowy czerwony wyraz nadaje się np. do fotografii portretowej.

 

[Inni]

 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

 

 

Zmiany w Wersja 1.21 

 

[Inni]

 • Zoptymalizowane działanie ostrości dla nowego obiektywu
  Obiektyw HD PENTAX-DA*16-50mmF2.8 ED PLM AW. 
 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

 

 

 

Zmiany w Wersja 1.20

 

[Inni]

 • Zoptymalizowana operacja ustawiania ostrości w nowym obiektywie
  Obiektywy HD PENTAX-FA 31 mm F1.8 Limited, HD PENTAX-FA 43 mm F1.9 Limited, HD PENTAX-FA 77 mm F1.8 Limited i limitowane obiektywy smc PENTAX-FA 31mm F1.8AL, smc PENTAX-FA 43mm F1.9AL limitowane i smc PENTAX-FA 77mm F1.8AL limitowane.

 

 

Zmiany w Wersja 1.05

[Inni] 

 • Zoptymalizowana operacja ustawiania ostrości dla nowego obiektywu
  HD PENTAX-D FA*85mmF1.4ED SDM AW
   
 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

 

Zmiany w Wersja 1.04

[Inni] 

 • Zoptymalizowana wydajność podczas podłączania nowego obiektywu
  HD PENTAX-DFA70-210mmF4ED SDM WR.
   
 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

 

 

 

Zmiany w Wersja 1.03

[Inni] 

 • Zoptymalizowane działanie ostrości dla nowego obiektywu
  HD PENTAX-DA*11-18mmF2.8ED DC AW.

 

 

Zmiany w Wersja 1.02

[Inni] 

 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.