Informacje o aktualizacji oprogramowania sprzętowego PENTAX K-3 Mark III Monochrome

(NIE DLA K-3 Mark III)

To oprogramowanie sprzętowe Function Expand zostało zaprojektowane w celu dalszego zwiększenia wydajności i funkcjonalności aparatu PENTAX K-3 Mark III Monochrome poprzez dodanie do aparatu najnowszych funkcji i nowych ustawień.

 

 

Aktualna wersja

 

07.12.2023 Wersja 2.12

[Ulepszone funkcje]

 • Do obiektywu objętego funkcją ogranicznika ostrości dodano następujący model:
  Limitowany obiektyw HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro.

 

[Inni]

 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

*Po zakończeniu tej aktualizacji zaktualizowana zostanie także zawartość wersji 2.11 i wcześniejszych.
* Po zakończeniu tej aktualizacji nie będzie można przywrócić wersji 2.11 lub wcześniejszej.


** Historię aktualizacji znajdziesz na końcu tej informacji o aktualizacji

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla PENTAX K-3 Mark III Monochrome

Nazwa Oprogramowanie do aktualizacji oprogramowania układowego PENTAX dla aparatu PENTAX K-3 Mark III Monochrome
Zarejestrowaną nazwą k3IIImono_v212.zip (typ zip 31 669 KB)
Zaktualizowany plik oprogramowania sprzętowego Dla systemu Windows/Mac: plik ZIP
Data wydania 07.12.2023
Prawo autorskie RICOH IMAGING COMPANY, LTD

 

Ostrożność

Tylko użytkownicy PENTAX K-3 Mark III Monochrome mogą pobierać aktualizację oprogramowania sprzętowego. To oprogramowanie nie jest przeznaczone dla PENTAX K-3 Mark III (model standardowy)

 1. Z tego oprogramowania mogą korzystać wyłącznie użytkownicy posiadający aparat PENTAX K-3 Mark III Monochrome
 2. To oprogramowanie jest objęte umową licencyjną oprogramowania. Przed pobraniem oprogramowania prosimy o zapoznanie się z umową licencyjną oprogramowania.
 3. Zgodzisz się z niniejszą umową licencyjną oprogramowania w momencie rozpoczęcia pobierania

 

 

Umowa licencyjna oprogramowania do aktualizacji oprogramowania układowego PENTAX dla aparatu PENTAX K-3 Mark III Monochrome

Klient (zwany dalej „użytkownikiem”) ma obowiązek zweryfikować poniższe elementy związane z korzystaniem z licencjonowanego oprogramowania dostarczonego użytkownikowi przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD. Pobieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku „Zgadzam się. Rozpocznij pobieranie”. zgodnie z niniejszą umową licencyjną oprogramowania.

1. Definicja pojęć

 • Licencjonowane oprogramowanie: „Licencjonowane oprogramowanie” oznacza program z napisami w formacie, który użytkownik może pobrać z witryny internetowej RICOH IMAGING COMPANY, LTD lub ze strony internetowej obsługiwanej przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 
 • Używanie: „Używanie” oznacza, że ​​użytkownik pobiera i odzyskuje licencjonowane oprogramowanie ze strony internetowej RICOH IMAGING COMPANY, LTD lub ze strony obsługiwanej przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD
 • Wyznaczona maszyna: „Wyznaczona maszyna” oznacza pojedynczy system komputerowy skonfigurowany dla użytkownika w celu korzystania z licencjonowanego oprogramowania.
 • Reprodukcja: „Reprodukcja” oznacza reprodukcję licencjonowanego oprogramowania na urządzeniu pamięci masowej w tym samym formacie, jaki pobrał użytkownik, lub w innym formacie. 
 • Modyfikacja: „Modyfikacja” oznacza dokonywanie zmian lub uzupełnianie licencjonowanego oprogramowania lub tworzenie osobnego oprogramowania wykorzystującego całość lub część licencjonowanego oprogramowania.

2. Udzielenie licencji

RICOH IMAGING COMPANY, LTD udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji pod warunkiem, że użytkownik będzie korzystał z licencjonowanego oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej na oprogramowanie. Użytkownik może używać licencjonowanego oprogramowania wyłącznie na wyznaczonej maszynie.

3. Powielanie licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno powielać licencjonowanego oprogramowania w celach innych niż zapisywanie i tworzenie kopii zapasowych licencjonowanego oprogramowania przeznaczonego do użytku na wyznaczonej maszynie.

4. Modyfikowanie licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno modyfikować ani odtwarzać kodu źródłowego licencjonowanego oprogramowania z jakiegokolwiek powodu.

5. Prawa majątkowe i autorskie

Prawa autorskie i inne prawa własności do licencjonowanego oprogramowania oraz do reprodukcji licencjonowanego oprogramowania należą do RICOH IMAGING COMPANY, LTD, bez względu na przyczynę. Użytkownik nie będzie usuwał zapisów o prawach autorskich z licencjonowanego oprogramowania ani z reprodukcji licencjonowanego oprogramowania.

6. Udzielenie sublicencji

Użytkownik nie może przenosić posiadania licencjonowanego oprogramowania ani reprodukcji licencjonowanego oprogramowania na osoby trzecie, a także nie może przekazywać licencji ani udzielać sublicencji na licencjonowane oprogramowanie osobom trzecim.

7. Okres obowiązywania umowy

Niniejsza umowa licencyjna na oprogramowanie obowiązuje od dnia rozpoczęcia przez użytkownika korzystania z licencjonowanego oprogramowania i obowiązuje do chwili zaprzestania korzystania przez użytkownika. Pod warunkiem, że w przypadku naruszenia przez użytkownika jakiejkolwiek części niniejszej umowy licencyjnej oprogramowania, firma RICOH IMAGING COMPANY, LTD może unieważnić licencję przyznaną użytkownikowi na licencjonowane oprogramowanie i rozwiązać umowę licencyjną oprogramowania.

8. Obowiązki po rozwiązaniu umowy

Po rozwiązaniu umowy licencyjnej na oprogramowanie użytkownik na własną odpowiedzialność ma obowiązek pozbyć się licencjonowanego oprogramowania po doprowadzeniu go do stanu uniemożliwiającego korzystanie z niego osobom trzecim oraz pozbyć się reprodukcji i modyfikacji licencjonowanego oprogramowania, oraz wszelkie materiały związane z licencjonowanym oprogramowaniem.

9. Gwarancja na licencjonowane oprogramowanie

RICOH IMAGING COMPANY, LTD nie gwarantuje, że licencjonowane oprogramowanie jest odpowiednie do wyznaczonych celów użytkownika, ani że licencjonowane oprogramowanie jest przydatne, ani że to licencjonowane oprogramowanie jest wolne od wad, ani też RICOH IMAGING COMPANY, LTD nie udziela żadnych innych gwarancji związanych do licencjonowanego oprogramowania.

10. Eksport licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno bezpośrednio ani pośrednio eksportować całości lub części licencjonowanego oprogramowania bez uzyskania niezbędnego zezwolenia rządu Japonii lub rządów odpowiednich krajów.

11. Obowiązki RICOH IMAGING COMPANY, LTD

RICOH IMAGING COMPANY, LTD A nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub szkody wynikające z efektu falowego powstałe w wyniku korzystania z licencjonowanego oprogramowania, za uszkodzenia danych, programów lub innych wartości niematerialnych lub prawnych, ani za utratę korzyści wynikających z użytkowania i utratę zyski.

12. Odpowiedzialność za pracowników

Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za to, że pracownicy użytkownika (ci pracownicy, którymi użytkownik ma obowiązek zarządzać lub których monitorowanie ma wynikać ze stosunku pracy) w pełni rozumieli obowiązki określone w niniejszej umowie licencyjnej oprogramowania i wiernie je wypełniali.

 

 

 

 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do wersji 2.12 dla PENTAX K-3 Mark III Monochrome

 

 

Zgadzam się — rozpocznij pobieranie

 

 

 

Przygotowanie do procedury aktualizacji

Jak sprawdzić wersję oprogramowania

[1] Włącz kamerę.

[2] Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran MENU.

[3] Naciśnij przycisk sterowania w prawo, aby wyświetlić ekran menu [Ustawienia 6].

[4] Wybierz [Informacje o oprogramowaniu sprzętowym/Opcje] w menu [Konfiguracja 4], a następnie naciśnij przycisk sterowania w prawo.

Wersja oprogramowania aparatu jest wyświetlana na ekranie [Informacje o oprogramowaniu/Opcje].

 

Przygotowanie do aktualizacji

- Pusta, sformatowana karta SD/SDHC (32 MB lub więcej)

- Kabel USB 3.0 (micro B)

- Jeśli kopiujesz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego na kartę SD, podłączając aparat bezpośrednio do komputera.

- Czytnik kart SD lub komputer z gniazdem kart SD.

- Jeśli kopiujesz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego na kartę SD za pomocą czytnika/nagrywarki kart pamięci.

- W pełni naładowany akumulator (D-LI90)

*Pamiętaj, aby używać całkowicie naładowanego akumulatora (D-LI90). Jeśli aparat wyłączy się podczas aktualizacji z powodu braku zasilania, aparat przestanie działać. Jeżeli tak się stanie, za naprawę zostanie pobrana opłata, nawet jeżeli nastąpi to w okresie gwarancyjnym.

 

  Pobierz zaktualizowany plik oprogramowania sprzętowego

  Dla Windows/Macintosh: k3IIImono_v212.zip (typ zip 31 669 KB)

   

  Procedura aktualizacji

  1. Dostarcz sformatowaną kartę pamięci SD do aktualizacji oprogramowania.
  Pobrany plik sam się rozpakowuje. Wyodrębniany jest następujący plik.

  Fwdc233b.bin – to jest zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe.
  Skopiuj powyższy plik oprogramowania sprzętowego [fwdc233b.bin] do katalogu głównego (nie do folderu lub podfolderu) na karcie SD.
  Jeśli Twój komputer nie jest wyposażony w gniazdo kart, możesz skopiować plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wkładając kartę SD do aparatu, a następnie podłączając aparat bezpośrednio do komputera.

  2. Włóż baterię D-LI90 do aparatu i potwierdź, że bateria jest naładowana za pomocą wskaźnika poziomu baterii, a następnie wyłącz aparat.

  3. Włóż aktualizacyjną kartę SD (przygotowaną w kroku 1) do kamery (gniazdo 1) i zamknij pokrywę karty.

  4. Włącz aparat, naciskając przycisk MENU.

  5. Na monitorze LCD pojawi się komunikat „Aktualizuje oprogramowanie aparatu”.

  Ver: 1.00 / 2.00 / 2.01 / 2.10 / 2.11 => wyświetli się 2.12.

  6. Naciśnij przycisk sterowania, aby wybrać „Start” i naciśnij przycisk „OK”.

  7. Na monitorze LCD pojawi się komunikat „NOW LOADING” i rozpocznie się aktualizacja. W żadnym wypadku nie wyłączaj zasilania przed zakończeniem aktualizacji.

  8. Po zakończeniu aktualizacji w lewym dolnym rogu monitora LCD wyświetli się komunikat „COMPLETE”, po czym wyłącz aparat.

  9. Wyjmij kartę SD z aktualizacją z kamery.
  *Potwierdź wersję oprogramowania sprzętowego za pomocą powyższej opcji [Jak sprawdzić wersję].

   

  [Ostrożność] Po zakończeniu aktualizacji na karcie SD z aktualizacją nadal znajduje się plik oprogramowania sprzętowego. Jeśli chcesz używać tej karty do robienia zdjęć, sformatuj kartę w aparacie, aby najpierw usunąć plik oprogramowania sprzętowego.

   

   

   

   

  HISTORIA

  02.11.2023 Zmiany z wersji 2.10 na 2.11

   

  [INNI]

   

  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

   

   

  07.09.23 - Zmiany z wersji 2.01 na 2.10

   

  [Ulepszone funkcje]

   

  • Dodano nową opcję przycisku Fx „Podczas naciśnięcia”

  Dodano funkcję [Podczas naciśnięcia], aby dostosować przycisk Fx.

  [MENU] – [C: Dostosowywanie] – [ 2⃣ Dostosuj Sterowanie] – [Przycisk Fx]

  Dodano opcję dostosowywania, która działa po naciśnięciu przycisku Fx.

   

  Przycisk Fx można dostosować i przypisać do 10 przycisków, takich jak [ AF użytkownika (po naciśnięciu)] i [Blokada AE (po naciśnięciu)]

  Niektóre funkcje i przyciski można dostosować szczegółowo.

  -Po określeniu przypisania przycisku, wciśnij przycisk INFO na ekranie [Przycisk Fx], aby ustawić szczegóły wybranej funkcji.

   

  *Pozycje, które można ustawić za pomocą przycisku INFO, są następujące

  • -Użytkownik AF (po naciśnięciu)
  • - Blokada AE (po naciśnięciu)
  • -Preset Sv (po naciśnięciu)
  • -Ustawiony telewizor (po naciśnięciu)
  • -Preset Av (po naciśnięciu)
  • -Pomiar AE (po naciśnięciu)
  • -Tryb lampy błyskowej (po naciśnięciu)
  • -Przechwytywanie HDR (po naciśnięciu)
  • -AA Symulator filtra (po naciśnięciu)
  • -Jeden dotyk RAW +
  • -Uprawa -Redukcja wstrząsów
  • -Kluczowy zamek
  • -Wyświetlanie informacji o fotografowaniu (po naciśnięciu)

   

   

  [Inni]

   

  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

   

   

  01.08.2023 Zmiany z wersji 2.00 na 2.01

   

  [Inni]

   

  • • Zaktualizowano uproszczone czcionki.

    

    

    

    

   08.06.2023 Zmiany z wersji 1.00 na 2.00

    

   [Dodatkowe funkcje]

    

   • • Dodano ograniczoną funkcję [ Strzelanie Grad ND].

   *Ważna uwaga: Do aktywacji ograniczonych funkcji wymagany jest specjalny klucz aktywacyjny (klucz zwalniający) uzyskany ze strony internetowej lub z innego źródła. Wydawanie klucza aktywacyjnego Grad ND Strzelanie to usługa, która zostanie uruchomiona najpierw w Japonii. uruchomienie tej usługi poza Japonią nie zostało jeszcze przesądzone.

    

    

   [Ulepszone funkcje]

    

   • • Dodano Typ 3 do elementu metody AF ze śledzeniem punktu AF .
   • • Dodano element ustawień czułości ostrości dla AF .C.
   • • Dodano funkcję zapisu/odczytu w trybie USER [BOX].

    

    

   [Inni]

    

   • • Poprawiono liczbę kolejnych klatek podczas fotografowania z kadrowaniem.
   • • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.