Informacje o aktualizacji oprogramowania sprzętowego PENTAX K-3 Mark III

 

 

 

(NIE DLA K-3 Mark III MONOCHROMOWANY)

To oprogramowanie sprzętowe Function Expand zostało zaprojektowane w celu dalszego zwiększenia wydajności i funkcjonalności aparatu PENTAX K-3 Mark III poprzez dodanie do aparatu najnowszych funkcji i nowych ustawień.

 

 

Aktualna wersja 

07.12.2023 Wersja 2.12

[Ulepszone funkcje]

 • Do obiektywu objętego funkcją ogranicznika ostrości dodano następujący model:
  Limitowany obiektyw HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro.

 

[Inni]

 • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

*Po zakończeniu tej aktualizacji zaktualizowana zostanie także zawartość wersji 2.11 i wcześniejszych.
* Po zakończeniu tej aktualizacji nie będzie można przywrócić wersji 2.11 lub wcześniejszej.


** Historię aktualizacji znajdziesz na końcu tej informacji o aktualizacji

 

 

 

Oprogramowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla PENTAX K-3 Mark III

Nazwa Oprogramowanie do aktualizacji oprogramowania układowego PENTAX dla aparatu PENTAX K-3 Mark III
Zarejestrowaną nazwą k3III_v212.zip (typ zip 31 669 KB)
Zaktualizowany plik oprogramowania sprzętowego Dla systemu Windows/Mac: plik ZIP
Data wydania 07.12.2023
Prawo autorskie RICOH IMAGING COMPANY, LTD

 

Ostrożność

Tylko użytkownicy PENTAX K-3 Mark III mogą pobierać aktualizację oprogramowania sprzętowego. To oprogramowanie nie jest przeznaczone dla PENTAX K-3 Mark III Monochrome.

 1. Z tego oprogramowania mogą korzystać wyłącznie użytkownicy będący właścicielami aparatu PENTAX K-3 Mark III
 2. To oprogramowanie jest objęte umową licencyjną oprogramowania. Przed pobraniem oprogramowania prosimy o zapoznanie się z umową licencyjną oprogramowania.
 3. Zgodzisz się z niniejszą umową licencyjną oprogramowania w momencie rozpoczęcia pobierania

 

 

Umowa licencyjna oprogramowania do aktualizacji oprogramowania sprzętowego PENTAX K-3 Mark III

Klient (zwany dalej „użytkownikiem”) ma obowiązek zweryfikować poniższe elementy związane z korzystaniem z licencjonowanego oprogramowania dostarczonego użytkownikowi przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD. Pobieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku „Zgadzam się. Rozpocznij pobieranie”. zgodnie z niniejszą umową licencyjną oprogramowania.

1. Definicja pojęć

 • Licencjonowane oprogramowanie: „Licencjonowane oprogramowanie” oznacza program z napisami w formacie, który użytkownik może pobrać z witryny internetowej RICOH IMAGING COMPANY, LTD lub ze strony internetowej obsługiwanej przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 
 • Używanie: „Używanie” oznacza, że ​​użytkownik pobiera i odzyskuje licencjonowane oprogramowanie ze strony internetowej RICOH IMAGING COMPANY, LTD lub ze strony obsługiwanej przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD
 • Wyznaczona maszyna: „Wyznaczona maszyna” oznacza pojedynczy system komputerowy skonfigurowany dla użytkownika w celu korzystania z licencjonowanego oprogramowania.
 • Reprodukcja: „Reprodukcja” oznacza reprodukcję licencjonowanego oprogramowania na urządzeniu pamięci masowej w tym samym formacie, jaki pobrał użytkownik, lub w innym formacie. 
 • Modyfikacja: „Modyfikacja” oznacza dokonywanie zmian lub uzupełnianie licencjonowanego oprogramowania lub tworzenie osobnego oprogramowania wykorzystującego całość lub część licencjonowanego oprogramowania.

2. Udzielenie licencji

RICOH IMAGING COMPANY, LTD udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji pod warunkiem, że użytkownik będzie korzystał z licencjonowanego oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej na oprogramowanie. Użytkownik może używać licencjonowanego oprogramowania wyłącznie na wyznaczonej maszynie.

3. Powielanie licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno powielać licencjonowanego oprogramowania w celach innych niż zapisywanie i tworzenie kopii zapasowych licencjonowanego oprogramowania przeznaczonego do użytku na wyznaczonej maszynie.

4. Modyfikowanie licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno modyfikować ani odtwarzać kodu źródłowego licencjonowanego oprogramowania z jakiegokolwiek powodu.

5. Prawa majątkowe i autorskie

Prawa autorskie i inne prawa własności do licencjonowanego oprogramowania oraz do reprodukcji licencjonowanego oprogramowania należą do RICOH IMAGING COMPANY, LTD, bez względu na przyczynę. Użytkownik nie będzie usuwał zapisów o prawach autorskich z licencjonowanego oprogramowania ani z reprodukcji licencjonowanego oprogramowania.

6. Udzielenie sublicencji

Użytkownik nie może przenosić posiadania licencjonowanego oprogramowania ani reprodukcji licencjonowanego oprogramowania na osoby trzecie, a także nie może przekazywać licencji ani udzielać sublicencji na licencjonowane oprogramowanie osobom trzecim.

7. Okres obowiązywania umowy

Niniejsza umowa licencyjna na oprogramowanie obowiązuje od dnia rozpoczęcia przez użytkownika korzystania z licencjonowanego oprogramowania i obowiązuje do chwili zaprzestania korzystania przez użytkownika. Pod warunkiem, że w przypadku naruszenia przez użytkownika jakiejkolwiek części niniejszej umowy licencyjnej oprogramowania, firma RICOH IMAGING COMPANY, LTD może unieważnić licencję przyznaną użytkownikowi na licencjonowane oprogramowanie i rozwiązać umowę licencyjną oprogramowania.

8. Obowiązki po rozwiązaniu umowy

Po rozwiązaniu umowy licencyjnej na oprogramowanie użytkownik na własną odpowiedzialność ma obowiązek pozbyć się licencjonowanego oprogramowania po doprowadzeniu go do stanu uniemożliwiającego korzystanie z niego osobom trzecim oraz pozbyć się reprodukcji i modyfikacji licencjonowanego oprogramowania, oraz wszelkie materiały związane z licencjonowanym oprogramowaniem.

9. Gwarancja na licencjonowane oprogramowanie

RICOH IMAGING COMPANY, LTD nie gwarantuje, że licencjonowane oprogramowanie jest odpowiednie do wyznaczonych celów użytkownika, ani że licencjonowane oprogramowanie jest przydatne, ani że to licencjonowane oprogramowanie jest wolne od wad, ani też RICOH IMAGING COMPANY, LTD nie udziela żadnych innych gwarancji związanych do licencjonowanego oprogramowania.

10. Eksport licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno bezpośrednio ani pośrednio eksportować całości lub części licencjonowanego oprogramowania bez uzyskania niezbędnego zezwolenia rządu Japonii lub rządów odpowiednich krajów.

11. Obowiązki RICOH IMAGING COMPANY, LTD

RICOH IMAGING COMPANY, LTD A nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub szkody wynikające z efektu falowego powstałe w wyniku korzystania z licencjonowanego oprogramowania, za uszkodzenia danych, programów lub innych wartości niematerialnych lub prawnych, ani za utratę korzyści wynikających z użytkowania i utratę zyski.

12. Odpowiedzialność za pracowników

Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za to, że pracownicy użytkownika (ci pracownicy, którymi użytkownik ma obowiązek zarządzać lub których monitorowanie ma wynikać ze stosunku pracy) w pełni rozumieli obowiązki określone w niniejszej umowie licencyjnej oprogramowania i wiernie je wypełniali.

 

 

 

 

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w wersji 2.12 dla PENTAX K-3 Mark III

 

 

Zgadzam się — rozpocznij pobieranie

 

 

 

Przygotowanie do procedury aktualizacji

Jak sprawdzić wersję oprogramowania

[1] Włącz kamerę.

[2] Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran MENU.

[3] Naciśnij przycisk sterowania w prawo, aby wyświetlić ekran menu [Ustawienia 6].

[4] Wybierz [Informacje o oprogramowaniu sprzętowym/Opcje] w menu [Konfiguracja 4], a następnie naciśnij przycisk sterowania w prawo.

Wersja oprogramowania aparatu jest wyświetlana na ekranie [Informacje o oprogramowaniu/Opcje].

 

Przygotowanie do aktualizacji

- Pusta, sformatowana karta SD/SDHC (32 MB lub więcej)

- Kabel USB 3.0 (micro B)

- Jeśli kopiujesz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego na kartę SD, podłączając aparat bezpośrednio do komputera.

- Czytnik kart SD lub komputer z gniazdem kart SD.

- Jeśli kopiujesz plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego na kartę SD za pomocą czytnika/nagrywarki kart pamięci.

- W pełni naładowany akumulator (D-LI90)

*Pamiętaj, aby używać całkowicie naładowanego akumulatora (D-LI90). Jeśli aparat wyłączy się podczas aktualizacji z powodu braku zasilania, aparat przestanie działać. Jeżeli tak się stanie, za naprawę zostanie pobrana opłata, nawet jeżeli nastąpi to w okresie gwarancyjnym.

 

  Pobierz zaktualizowany plik oprogramowania sprzętowego

  Dla Windows/Macintosh: k3III_v212.zip (typ zip 31 669 KB)

   

  Procedura aktualizacji

  1. Dostarcz sformatowaną kartę pamięci SD do aktualizacji oprogramowania.
  Pobrany plik sam się rozpakowuje. Wyodrębniany jest następujący plik.

  Fwdc233b.bin – to jest zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe.
  Skopiuj powyższy plik oprogramowania sprzętowego [fwdc233b.bin] do katalogu głównego (nie do folderu lub podfolderu) na karcie SD.
  Jeśli Twój komputer nie jest wyposażony w gniazdo kart, możesz skopiować plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wkładając kartę SD do aparatu, a następnie podłączając aparat bezpośrednio do komputera.

  2. Włóż baterię D-LI90 do aparatu i potwierdź, że bateria jest naładowana za pomocą wskaźnika poziomu baterii, a następnie wyłącz aparat.

  3. Włóż aktualizacyjną kartę SD (przygotowaną w kroku 1) do kamery (gniazdo 1) i zamknij pokrywę karty.

  4. Włącz aparat, naciskając przycisk MENU.

  5. Na monitorze LCD pojawi się komunikat „Aktualizuje oprogramowanie aparatu”.

  Wersja: 1,00 / 1,01 / 1,02 / 1,10 / 1,20 / 1,21 / 1,31 / 1,41 / 1,50 / 1,60 / 1,70 / 1,80 / 2,00 / 2,01 / 2,10 / 2,11 => 2,12.

  6. Naciśnij przycisk sterowania, aby wybrać „Start” i naciśnij przycisk „OK”.

  7. Na monitorze LCD pojawi się komunikat „NOW LOADING” i rozpocznie się aktualizacja. W żadnym wypadku nie wyłączaj zasilania przed zakończeniem aktualizacji.

  8. Po zakończeniu aktualizacji w lewym dolnym rogu monitora LCD wyświetli się komunikat „COMPLETE”, po czym wyłącz aparat.

  9. Wyjmij kartę SD z aktualizacją z kamery.
  *Potwierdź wersję oprogramowania sprzętowego za pomocą powyższej opcji [Jak sprawdzić wersję].

   

  [Ostrożność] Po zakończeniu aktualizacji na karcie SD z aktualizacją nadal znajduje się plik oprogramowania sprzętowego. Jeśli chcesz używać tej karty do robienia zdjęć, sformatuj kartę w aparacie, aby najpierw usunąć plik oprogramowania sprzętowego.

   

   

   

  Historia aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  01.11.2023 Wersja 2.11

  [Inni]
  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

  07.09.2023 Wersja 2.10

   

  [Ulepszone funkcje]

  •  Dodano nowy, niestandardowy obraz w edycji specjalnej [złoto].

  To oprogramowanie dodaje do aparatu nowy tryb Gold Custom Image. W przypadku scen zaakcentowanych światłem tryb ten umożliwia tworzenie obrazów o złotym odcieniu poprzez zastosowanie żółtych wykończeń w jaśniejszych obszarach, jednocześnie podkreślając ciemniejsze, zacienione obszary niebieskawymi odcieniami. Żółte odcienie stają się bardziej intensywne w podświetlonych obszarach.

   

    

  Ekran menu specyficzny dla GOLD

  Standardowy ekran menu
   

   

  • Ekran menu:
  Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza zgodność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla systemu GOLD. (Ekran menu: K-3 Mark III)

   

    

  Ekran menu specyficzny dla GOLD

  Standardowy ekran menu
   

   

   

  • Dodano nową opcję przycisku Fx „Podczas naciśnięcia”

  Maksymalnie dziesięć klawiszy można zindywidualizować jako klawisze funkcyjne (Fx).

  Nowa funkcja [Podczas naciśnięcia] dodaje nową opcję. Akcja jest wykonywana tylko wtedy, gdy klawisz jest wciśnięty. Dodaje nową opcję. Akcja jest wykonywana tylko wtedy, gdy klawisz jest wciśnięty.

  Programowanie odbywa się pod:

  [MENU] - [C: Personalizacja] - [2: Ustaw sterowanie] - [Klawisz Fx].

  Po ustaleniu przypisania klawiszy, po naciśnięciu klawisza INFO w menu [Klawisz Fx] można ustawić szczegóły następujących funkcji:

   

  Funkcje, które można przypisać do opcji Podczas naciśnięcia:

  • Użytkownik AF
  • Zaprogramowana Av
  • Symulator filtra AA
  • Blokada AE
  • Pomiar AE 
  • Wyświetlanie informacji Strzelanie
  • Wstępnie ustawiony św
  • Tryb z błyskiem
  • Zaprogramowany telewizor
  • Przechwytywanie HDR

   

  Przyciski sterujące, których można używać z opcją Podczas naciśnięcia:

  Przycisk redukcji wstrząsów; Przycisk odtwarzania; Przycisk balansu bieli; przycisk RAW ; Przycisk blokady AE; Przycisk obrazu niestandardowego; Przycisk blokady działania; Przycisk trybu jazdy; Przycisk pomiaru ekspozycji; Przycisk ustawień widoku zewnętrznego;

   

  [Inni]

   

  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

   

  * Po zakończeniu tej aktualizacji zaktualizowana zostanie także zawartość wersji 2.01 i wcześniejszych.

  * Po zakończeniu tej aktualizacji nie będzie można przywrócić wersji 2.01 lub wcześniejszej.

   

   

   

  01.08.2023 Wersja 2.01

  [Inni]

  • Uproszczone czcionki zostały zaktualizowane.

   

   

   

  08.06.2023 Wersja 2.00

  [Dodatkowe funkcje]

  • Dodano ograniczoną funkcję [ Strzelanie Grad ND].

  *Ważna uwaga: Do aktywacji ograniczonych funkcji wymagany jest specjalny klucz aktywacyjny (klucz zwalniający) uzyskany ze strony internetowej lub z innego źródła.
  Wydawanie klucza aktywacyjnego Grad ND Strzelanie to usługa, która zostanie uruchomiona najpierw w Japonii. uruchomienie tej usługi poza Japonią nie zostało jeszcze przesądzone.

   

  [Ulepszone funkcje]

  • AF . Ustawienie C (podczas fotografowania z użyciem wizjera)

  Śledzenie punktu AF w ustawieniu AF .C Typ 3 dodano do istniejących opcji śledzenia punktu AF

  Istniejące ustawienia:

  Typ 1:
  Wykorzystuje informacje z czujników AF i AE do śledzenia punktów AF .
  Typ 2:
  Wykorzystuje wyłącznie informacje z czujnika AF do śledzenia punktów AF .

  Nowe ustawienie
  Typ 3:
  Wykorzystuje wyłącznie informacje z czujnika AF do intensywnego śledzenia wybranych punktów AF .

   

  Typ 3 śledzi obiekt, nadając priorytet wybranym punktom AF i biorąc pod uwagę inne punkty AF , dzięki czemu użytkownik może utrzymać ostrość na obiekcie bez oddalania się od wybranych punktów AF .

  • Dodano element ustawień czułości ostrości dla AF .C.

  Czułość ostrości w trybie AF .C (stan autofokusa na obiekcie poruszającym się w kierunku głębi) można wybrać spośród pięciu ustawień. Podczas fotografowania obiektu poruszającego się w kierunku głębi użytkownik może wybrać jeden z pięciu poziomów śledzenia: od Emphasize Trackability, zaprojektowanego w celu drobnej regulacji położenia obiektywu w zależności od zmiany położenia ostrości, do Emphasize Stability, zaprojektowanego w celu zapewnienia obiektywu tylko w przypadku wykrycia znacznego przesunięcia pozycji ostrości.


  5 : Podkreślanie śledzenia AF Mechanizm śledzenia aktywowany, gdy obiekt wykona nawet niewielki ruch w kierunku głębi

  3 : Standardowy konwencjonalny mechanizm śledzenia AF , ustawiony jako domyślny

  :Podkreśl stabilność Mechanizm śledzenia AF aktywowany, gdy obiekt wykonuje duży ruch w kierunku głębi

   

  • Dodano funkcję zapisu/odczytu w trybie USER [BOX].

  Pudełka pozwalają użytkownikowi zapisać do 10 zestawów często używanych ustawień. Ustawienia zapisane w każdym skrzynce można przypisać do jednej z pięciu pozycji trybu użytkownika. Najnowsze rozszerzenie funkcji zapewnia parę nowych funkcji skrzynki: odczyt (lub zapis) eksport danych ustawień zapisanych w pudełku na kartę SD; i przesyłanie importuje ustawienia zapisane na karcie SD do korpusu aparatu K-3 Mark III. Oprócz ustawień zapisanych w skrzynkach użytkownik może także odczytać i wyeksportować aktualne ustawienia aparatu na kartę SD.
  Uwaga: zapisanych danych nie można udostępniać pomiędzy K-3 Mark III i K-3 Mark III Monochrome.

   

  [Inni]

   

  • Zwiększenie liczby zdjęć, które można wykonać podczas zdjęć seryjnych w trybie Crop
  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

   

   

   

  09.03.2023 Wersja 1.80

   

  [Ulepszone funkcje]

  • Dodano niestandardowy obraz Edycja specjalna [HARUBENI].

  HARUBENI (Spring Rouge): czwarta edycja specjalna trybu obrazu niestandardowego

  Ta specjalna edycja, dostosowana do pory roku tryb obrazu niestandardowego, została zaprojektowana tak, aby uwypuklić różowawe kolory kwiatów wiśni – zapowiedź nadchodzącej wiosny – i stonowane niebieskie kolory zamglonego wiosennego nieba.

  Tryb ten można wybrać w połączeniu z obiektywami HD PENTAX-FA 77mm F1.8 Limited i HDPENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED Limited, oba wysoko cenione za miękką i delikatną reprodukcję obrazu. 

   

  Niestandardowy tryb obrazu HARUBENI

  Niestandardowy tryb obrazu JASNY
   
   

   

 • Ekran menu:
 • Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza kompatybilność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla HARUBENI. (Ekran menu: K-3 Mark III)

   

  Ekran menu specyficzny dla HARUBENI

  Standardowy ekran menu
   
   

   

  Kompatybilne obiektywy:
  Limitowany obiektyw HD PENTAX-FA 77 mm F1.8
  HD PENTAX-DA 20-40mm F2.8-4 ED limitowana 

   

  [Inni]

  • Poprawiono --- Niektóre funkcje nie są wyświetlane w panelu sterowania w trybie filmowym w wersji 1.70.

  *Jeśli dostosowałeś panel sterowania trybu filmowego w wersji 1.70, po aktualizacji do wersji 1.80, zresetuj zarejestrowaną zawartość panelu sterowania do stanu początkowego lub dostosuj ją ponownie.

  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności

   

   

   

   

  01.12.2022 Wersja 1.70

   

  [Ulepszone funkcje]

   

  • Dodano niestandardowy obraz w edycji specjalnej [FUYUNO].

  FUYUNO (pole zimowe): trzecia edycja specjalna trybu obrazu niestandardowego

  Ta specjalna edycja, dostosowana do pory roku tryb obrazu niestandardowego, została zaprojektowana w celu uwypuklenia kolorów przedstawiających chłodne zimowe powietrze i zapewnienia ostrych, wyrazistych obrazów. Ten tryb można wybrać w przypadku dwóch obiektywów cenionych za reprodukcję obrazu w wysokiej rozdzielczości.

   

    

  Ekran menu specyficzny dla FUYUNO

  Standardowy ekran menu
   

   

  • Ekran menu:
  Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza kompatybilność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla FUYUNO. (Ekran menu: K-3 Mark III)

   

    

  Ekran menu specyficzny dla FUYUNO

  Standardowy ekran menu
   

   

  Kompatybilne obiektywy:
  Limitowany obiektyw HD PENTAX FA 31 mm F1.8
  Limitowana edycja HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro

   

  • Dodano funkcję ogranicznika ostrości

  Można go używać po podłączeniu obiektywu makro HD PENTAX-D FA MACRO 100mmF2.8ED AW.

   

  • Dodano nową funkcję Punkt AF dla komp. H/V]

  W ustawieniu standardowym punkt pomiarowy AF lub pole pomiarowe powraca do pozycji środkowej monitora lub wizjera po jego przesunięciu za pomocą joysticka. Dzięki nowej funkcji to „ustawienie domyślne” czujnika AF można określić indywidualnie. Pozycję można wybrać niezależnie dla wizjera i monitora, a także w tej funkcji w poziomie i w pionie.

   

  • Do obszaru AF dodano opcję [Wybierz (XS)].

  Ustawianie ostrości podczas korzystania z wizjera można teraz wykonać jeszcze precyzyjniej. Oprócz opcji (S) aktywne pole pomiarowe ma teraz także opcję włączenia (XS) dla aktywnego pola AF .

   

  • Dodano [1,7x] do przycięcia.

  W menu aparatu lub w ramach inteligentnej funkcji można wybrać współczynnik przycięcia wynoszący 1,3x. Dzięki aktualizacji dostępny jest teraz dodatkowy współczynnik przycięcia 1,7x

   

  [Inni]

   

  • Poprawiona wydajność podczas panoramowania w kierunku ukośnym w trybie [Panorama] opcji [Redukcja drgań].
  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności

   

   

   

  18.10.2022 Wersja 1.60

   

  [Ulepszone funkcje]

  • Dodano niestandardowy obraz Edycja specjalna [KYUSHU].

  KYUSHU (dziewięć jesieni): drugi sezonowy tryb obrazu niestandardowego.

  Tryb ten został zaprojektowany do współpracy z obiektywami z serii limitowanej, które umożliwiają piękne i łatwe uchwycenie różnorodnych scen i obiektów jesieni. Zapewnia charakterystyczne odwzorowanie kolorów, obrazy wyrażające przemijanie jesieni i ulotne poczucie pory roku. 

    

  Ekran menu specyficzny dla KYUSHU

  Standardowy ekran menu
   

   

  • Ekran menu:
  Po zamontowaniu obiektywu aparat automatycznie sprawdza zgodność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla KYUSHU. (Ekran menu: K-3 Mark III)

   

    

  Ekran menu specyficzny dla KYUSHU

  Standardowy ekran menu
   

   

   

  Kompatybilne obiektywy:
  Limitowana edycja HD PENTAX-FA 43mmF1.9
  Limitowana edycja HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL
  Limitowany obiektyw HD PENTAX-DA 40mmF2.8
  Limitowany obiektyw HD PENTAX-DA 70mmF2.4

   

  [Inni]

  • Poprawione --- Gdy pokrętło trybu zostanie ustawione na [U1], [U2], [U3], [U4] lub [U5], nazwa zarejestrowana w ustawieniu trybu USER jest teraz wyświetlana na tylnym wyświetlaczu LCD jako wskazówka .
  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności

   

   

   

   

  23.06.2022 Wersja 1.50

  [Ulepszone funkcje]

  • Dodano [KATEN] do obrazu niestandardowego.

  KATEN (letnie niebo): pierwszy sezonowy tryb obrazu niestandardowego. 

  Ta specjalna edycja, dostosowana do pory roku tryb obrazu niestandardowego, została zaprojektowana tak, aby podkreślić bogaty błękit letniego nieba i przedstawić drobne szczegóły olśniewających białych chmur.

  Obydwa wybrane obiektywy charakteryzują się ultraszerokim kątem widzenia i najnowszą powłoką HD (High Definition), która skutecznie minimalizuje powstawanie duchów nawet w przypadku zdjęć rejestrowanych w ostrym letnim słońcu lub gdy słońce znajduje się w polu widzenia. Zostali wybrani jako najlepsi partnerzy trybu KATEN, ponieważ optymalizują zamierzone efekty wizualne trybu.

    

  Ekran menu specyficzny dla KATEN

  Standardowy ekran menu
   

   

  • Ekran menu:
  Po zamontowaniu obiektywu kamera automatycznie sprawdza kompatybilność, a następnie wyświetla ekran menu specyficzny dla KATEN. (Ekran menu: K-3 Mark III)

   

    

   

  Specyficzny ekran menu KATEN

  Standardowy ekran menu
   

   

  Kompatybilne obiektywy:

  HD PENTAX-D FA 21mmF2.4ED Limitowana edycja DC WR
  HD PENTAX-DA 15mmF4ED AL Limited

   

  [Inni] 

  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności

   

   

   

   

  03.03.2022 Wersja 1.41

  [Ulepszone funkcje]

  • Dodano Astroznacznik typu 3.

  [Funkcje] Tego aparatu można używać jako astrotrakera bez O-GPS1. Kamera umożliwia astrotracing bez GPS, kierunku i innych danych, więc nie ma potrzeby pozycjonowania GPS ani wykonywania precyzyjnej kalibracji. Ponadto astrotracing może działać w obszarach dotkniętych polami magnetycznymi.
  Przed rozpoczęciem wykonywane jest zdjęcie wstępne w celu śledzenia obiektu na podstawie ruchu gwiazd.

   

   


  Należy pamiętać, że do fotografowania gwiazd zaleca się używanie O-GPS1 z obiektywem szerokokątnym.

   

  [Jak używać]
  1. Ustaw aparat na stabilnym statywie.
  2. Wybierz Typ 3 w Astrotracer w ustawieniu fotografowania 4.
  3. Wybierz B na pokrętle trybu. Aparat będzie działał w trybie ekspozycji z timerem, ponieważ nie jest możliwe fotografowanie przy długiej ekspozycji
  4. Uważnie skup się na obiekcie.
  5. Skomponuj ujęcie i upewnij się, że aparat jest dobrze zamocowany, aby uniknąć ruchu.
  6. W przypadku korzystania z teleobiektywu należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na wykonanie wstępnego zdjęcia. Oszacuj, że skomponowanie ujęcia zajmie od 30 do 50 sekund.
  7. Użyj wyzwalacza kablowego lub pilota, aby uniknąć ruchu kamery.

  [Notatka]

  - W połączeniu ze zdjęciami interwałowymi możliwe jest wykonanie wielokrotnych pełnych ekspozycji w ramach jednego zdjęcia próbnego.
  - Czas ekspozycji można ustawić do 10 minut. Jednak nawet przy ekspozycji ustawionej na 1 minutę wystarczy uchwycić gwiazdy w postaci kropek.

  [Środki ostrożności]

  Niewyraźne zdjęcia mogą być skutkiem kiepskich zdjęć wstępnych. Istnieje kilka czynników, które mogą mieć wpływ na wstępne zdjęcia. Jeśli kompozycja zawiera scenerię gruntową, chmury itp., gwiazdy nie są wystarczająco jasne z powodu zanieczyszczenia światłem, słabej ostrości, a także ruch aparatu może przyczynić się do rozmycia kino.

  [Kompatybilne obiektywy]

  Obiektyw typu rybie oko nie jest obsługiwany.
  Obiektywów zmiennoogniskowych można używać wyłącznie w pozycji szerokokątnej lub teleobiektywu.

  Niezależnie od ustawienia zoomu można używać następujących obiektywów.
  HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE
  HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW
  HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW

   

  [Inni]

  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.
  • Poprawiona dokładność i stabilność AF podczas fotografowania z użyciem wizjera.

   

   

   

   

  07.12.2021 Wersja 1.31

  [Rozbudowane funkcje]

  • Dodano [SATOBI] do obrazu niestandardowego.

  Do aparatu dodano nowy obraz niestandardowy „SATOBI”. Ten obraz niestandardowy zapewnia odcień wykończenia podobny do kolorowych zdjęć z lat 60. i 70. XX wieku z kolorami takimi jak błękit cyjan, matowy żółty i wyblakły czerwony. Wyjątkowy czerwony wyraz nadaje się np. do fotografii portretowej.

  • Wyświetlanie krzywej tonalnej na każdym ekranie ustawień parametrów obrazu niestandardowego

  Do ekranu ustawień parametrów obrazu niestandardowego dodano wyświetlanie krzywej tonalnej. Zmiana wartości parametrów „Regulacja wysokiego/niskiego tonacji”, „Kontrast”, „Kontrast (podświetlenie)” i „Kontrast (cień)” w ustawieniach szczegółowych powoduje aktualizację krzywej tonalnej w oparciu o ustawioną wartość, co pozwala na więcej intuicyjnie dostosuj parametry służące do wykończenia obrazów.

   

  [Inni]

  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

   

   

   

   

  28.09.2021 Wersja 1.21

  [Inni]

  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

   

   

   

   

  26.10.2021 Wersja 1.20

  [Ulepszone funkcje]

  • Odpowiada IMAGE Transmitter 2 (wersja 2.6.0)

   

  [Inni]

  • Poprawiono indywidualne ustawienia precyzyjnej regulacji AF w celu identyfikacji podłączenia TYLNY KONWERTER HD PENTAX-DA AF 1.4X AW.
  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

   

   

  20.07.2021 Wersja 1.10

  [Ulepszone funkcje]

  • Można wybrać opcję [Migawka elektroniczna].

  Po wybraniu opcji [Migawka elektroniczna] zostanie użyta szybka migawka o najszybszym czasie 1/16000 sek. jest wspierany.

  W menu wyboru trybów migawki możesz wybrać: [Migawka mechaniczna] lub [Migawka elektroniczna].

  Gdy wybrana jest migawka elektroniczna, jako dodatkowa funkcja zakres powiązania czasu otwarcia migawki wynosi 1/16000 sek. do 30 sek.
  *To jest ekran, gdy wybrany jest tryb ekspozycji M (ręczny).

   

  [Inni]

  • Zoptymalizowane działanie ostrości dla nowego obiektywu HD PENTAX-DA*16-50mmF2.8 ED PLM AW. 
  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

   

   

   

   

  07.06.2021 Wersja 1.02

  [Inni]

  • Ulepszono --- W przypadku jednoczesnego korzystania z gniazda 1 i gniazda 2 karty SD, w rzadkich przypadkach działanie staje się niestabilne w przypadku korzystania z niektórych kart SD.
  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

   

   

   

   

  28.04.2021 Wersja 1.01

  [Inni]

  • Poprawiona stabilność działania przy niskim poziomie naładowania akumulatora. 
  • Poprawione – w rzadkich przypadkach obrazy nie są rejestrowane prawidłowo podczas ciągłego robienia zdjęć w formacie RAW .
  • Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.