Informacje o aktualizacji oprogramowania dla IMAGE Transmitter 2 dla komputerów Macintosh

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. pragnie ogłosić wydanie narzędzia Macintosh Updater umożliwiającego aktualizację IMAGE Transmitter 2. Aby aktualizacja była prawidłowa, należy wcześniej zainstalować IMAGE Transmitter 2 na komputerze Macintosh.

Najpierw pobierz plik aktualizatora na komputer Mac i zaktualizuj go.

 

18.04.2024 -  IMAGE Transmitter 2 (wersja 2.6.2) Macintosh Updater 

[Function enhancement/Additional item]

• Odpowiadał K-3 Mark III.
- Niestandardowe ustawienie/wyświetlanie obrazu dla trybu monochromatycznego K-3III.

• Wsparcie dla specjalnej edycji niestandardowych obrazów „HARUBENI (wiosenny róż)”, „KATEN (letnie niebo)”, „KYUSHU (dziewięć jesieni)” i „FUYUNO (zimowe pole)”.
- Po podłączeniu odpowiedniego obiektywu do K-3 Mark III (wersja 1.80 lub nowsza) możliwe jest teraz ustawienie/wyświetlenie wykończenia obrazu i szczegółowych parametrów. - Po podłączeniu odpowiedniego obiektywu do K-1 / K-1 Mark II (wersja 2.20 lub nowsza) można teraz ustawić/wyświetlić odpowiednie wykończenie obrazu.

• Obsługuje niestandardowy obraz „GOLD”. - Po podłączeniu odpowiedniego obiektywu do K-3 Mark III (wersja 2.10 lub nowsza) możliwe jest teraz ustawienie/wyświetlenie wykończenia obrazu i szczegółowych parametrów.
- Gdy obiektyw obiektu jest podłączony do K-1 / K-1 Mark II (wersja 2.30 lub nowsza), można ustawić/wyświetlić odpowiednie wykończenie obrazu.

[Improvement item]

• Ulepszono --- Działanie K-3 Mark III przy ustawieniu na Astrotracer Type 3 do operacji strzeleckich.

• Ulepszono --- Poczekaj na działanie po stronie aparatu, gdy operacja fotografowania GradND jest wykonywana na K-1 / K-1 Mark II.

 

* Przy pierwszym użyciu może być konieczne zresetowanie folderu przechowywania.

 

 

 

 

Aktualizacja oprogramowania „IMAGE Transmitter 2” dla komputerów Macintosh

 

Nazwa IMAGE Transmitter 2 (wersja 2.6.2) Aktualizator Macintosh.
Zarejestrowaną nazwą IT2Updater_262 (Mac). zip (1500 KB) 
Wymagania systemowe

System operacyjny: macOS Sonoma 14 / macOS Ventura 13 / macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11/ macOS Catalina v10.15 / macOS Mojave v10.14 / macOS High Sierra v10.13 / macOS Sierra v10.12

Pamięć: 4,0 GB lub więcej

Wolne miejsce na dysku: 100 MB lub więcej

Monitor: 1024x768 lub więcej, Możliwość wyświetlania w pełnym kolorze 24-bitowym lub więcej. Interfejs:

USB2.0, USB3.0

Data wydania 18.04.2024
Prawo autorskie RICOH IMAGING COMPANY, LTD

 

Ostrożność

Klient (zwany dalej „użytkownikiem”) ma obowiązek sprawdzić poniższe elementy związane z korzystaniem z licencjonowanego oprogramowania dostarczonego użytkownikowi przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

 

Umowa licencyjna oprogramowania aktualizującego IMAGE Transmitter 2 (Macintosh).

1. Definicja pojęć

• Licencjonowane oprogramowanie: „Licencjonowane oprogramowanie” oznacza program z napisami w formacie, który użytkownik może pobrać z witryny internetowej RICOH IMAGING COMPANY, LTD lub ze strony internetowej obsługiwanej przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

• Używanie: „Korzystanie” oznacza, że ​​użytkownik pobiera i odzyskuje licencjonowane oprogramowanie ze strony internetowej RICOH IMAGING COMPANY, LTD lub ze strony obsługiwanej przez RICOH IMAGING COMPANY, LTD

• Wyznaczona maszyna: „Wyznaczona maszyna” oznacza pojedynczy system komputerowy skonfigurowany dla użytkownika w celu korzystania z licencjonowanego oprogramowania.

• Powielanie: „Reprodukcja” oznacza reprodukcję licencjonowanego oprogramowania na urządzeniu pamięci masowej w tym samym formacie, jaki pobrał użytkownik, lub w innym formacie.

• Modyfikacja: „Modyfikacja” oznacza dokonywanie zmian lub uzupełnianie licencjonowanego oprogramowania lub tworzenie osobnego oprogramowania wykorzystującego całość lub część licencjonowanego oprogramowania.

 

2. Udzielenie licencji

RICOH IMAGING COMPANY, LTD udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji pod warunkiem, że użytkownik będzie korzystał z licencjonowanego oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej na oprogramowanie. Użytkownik może używać licencjonowanego oprogramowania wyłącznie na wyznaczonej maszynie.

 

3. Powielanie licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno powielać licencjonowanego oprogramowania w celach innych niż zapisywanie i tworzenie kopii zapasowych licencjonowanego oprogramowania przeznaczonego do użytku na wyznaczonej maszynie.

 

4. Modyfikowanie licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno modyfikować ani odtwarzać kodu źródłowego licencjonowanego oprogramowania z jakiegokolwiek powodu.

 

5. Prawa majątkowe i autorskie

Prawa autorskie i inne prawa własności do licencjonowanego oprogramowania oraz do reprodukcji licencjonowanego oprogramowania należą do RICOH IMAGING COMPANY, LTD, bez względu na przyczynę. Użytkownik nie będzie usuwał zapisów o prawach autorskich z licencjonowanego oprogramowania ani z reprodukcji licencjonowanego oprogramowania.

 

6. Udzielenie sublicencji

Użytkownik nie może przenosić posiadania licencjonowanego oprogramowania ani reprodukcji licencjonowanego oprogramowania na osoby trzecie, a także nie może przekazywać licencji ani udzielać sublicencji na licencjonowane oprogramowanie osobom trzecim.

 

7. Okres obowiązywania umowy

Niniejsza umowa licencyjna na oprogramowanie obowiązuje od dnia rozpoczęcia przez użytkownika korzystania z licencjonowanego oprogramowania i obowiązuje do chwili zaprzestania korzystania przez użytkownika. Pod warunkiem, że w przypadku naruszenia przez użytkownika jakiejkolwiek części niniejszej umowy licencyjnej oprogramowania, firma RICOH IMAGING COMPANY, LTD może unieważnić licencję przyznaną użytkownikowi na licencjonowane oprogramowanie i rozwiązać umowę licencyjną oprogramowania.

 

8. Obowiązki po rozwiązaniu umowy

Po rozwiązaniu umowy licencyjnej na oprogramowanie użytkownik na własną odpowiedzialność ma obowiązek pozbyć się licencjonowanego oprogramowania po doprowadzeniu go do stanu uniemożliwiającego korzystanie z niego osobom trzecim oraz pozbyć się reprodukcji i modyfikacji licencjonowanego oprogramowania, oraz wszelkie materiały związane z licencjonowanym oprogramowaniem.

 

9. Gwarancja na licencjonowane oprogramowanie

RICOH IMAGING COMPANY, LTD nie gwarantuje, że licencjonowane oprogramowanie jest odpowiednie do wyznaczonych celów użytkownika, ani że licencjonowane oprogramowanie jest przydatne, ani że to licencjonowane oprogramowanie jest wolne od wad, ani też RICOH IMAGING COMPANY, LTD nie udziela żadnych innych gwarancji związanych do licencjonowanego oprogramowania.

 

10. Eksport licencjonowanego oprogramowania

Użytkownikowi nie wolno bezpośrednio ani pośrednio eksportować całości lub części licencjonowanego oprogramowania bez uzyskania niezbędnego zezwolenia rządu Japonii lub rządów odpowiednich krajów.

 

11. Obowiązki RICOH IMAGING COMPANY, LTD

RICOH IMAGING COMPANY, LTD A nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub szkody wynikające z efektu falowania powstałe w wyniku korzystania z licencjonowanego oprogramowania, za uszkodzenia danych, programów lub innych wartości niematerialnych lub prawnych, ani za utratę korzyści wynikających z użytkowania i utratę zyski.

 

12. Odpowiedzialność za pracowników

Użytkownik przyjmuje na siebie całą odpowiedzialność za to, że pracownicy użytkownika (ci pracownicy, którymi użytkownik ma obowiązek zarządzać lub których monitorowanie ma wynikać ze stosunku pracy) w pełni rozumieli obowiązki określone w niniejszej umowie licencyjnej oprogramowania i wiernie je wypełniali.

 

Pobieranie rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku „Zgadzam się. Rozpocznij pobieranie”. 

 

Aktualizacja IMAGE Transmitter 2 dla komputerów Macintosh

Zgadzam się. Rozpocznij pobieranie

 

 

 

Jak zaktualizować

1. Proszę pobrać i zapisać plik w odpowiednim folderze na dysku twardym

2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [IT2Updater_262 (Mac).zip]

3. Kliknij dwukrotnie plik [IT2Updater_262.pkg]

4. Uruchomi się instalator, zgodnie z ekranem instalacji

5. Po zakończeniu instalacji i wyświetleniu masażu kliknij [Finish]

 

 

 

Historia aktualizacji oprogramowania

 

Zmiany w wersji 2.6.1 IMAGE Transmitter 2 Macintosh Updater 21.12.21

[Function enhancement/Additional item]

• Obsługuje nowe wykończenie obrazu [SATOBI] obrazów niestandardowych.
- K-3 Mark III (wersja 1.31 lub nowsza) ustawienia/wyświetlanie wykończenia obrazu i szczegółowe ustawienia/wyświetlanie parametrów.
- K-1 (wersja 1.60 lub nowsza) / K-1 Mark II (wersja 1.30 lub nowsza) ustawienia wykańczania/wyświetlania obrazu.

• Obsługuje powiększanie obszaru wyświetlania Live View po podłączeniu do Pentax K-3 Mark III.

[Improvement item]

• Poprawiono --- Pole kombi ustawień jakości JPEG w systemie macOS Monterey nie odzwierciedla zmiany ustawień od strony aparatu.

 

 

Zmiany w wersji 2.6.0 IMAGE Transmitter 2 Macintosh Updater 28.09.21

[Function enhancement/Additional item]

• Odpowiadał K-3 Mark III.
- Ustawianie czasu ekspozycji dla timera żarówki po stronie aparatu.
- Wyświetlanie post-view podczas transmisji obrazu filmowego.
- Stałe ustawienie kontroli przysłony - Określ wartość temperatury barwowej, gdy balans bieli jest ustawiony na określenie temperatury barwowej.

• Szczegółowe ustawienia parametrów obrazów niestandardowych.

[Improvement item]

• Obsługa wyświetlania podczas nagrywania filmu i wyświetlania czasu, który upłynął.

• Poprawiono --- Okno dialogowe informacji o wersji nie jest wyświetlane w systemie macOS Big Sur.

 

 

Zmiany w wersji 2.5.0 IMAGE Transmitter 2 Macintosh Updater 21.11.19

[Function enhancement/Additional item]

• Odpowiada G900SE.
- Napęd z zoomem optycznym.
- Zmiana trybu ostrości.
- Funkcja ręcznego ustawiania ostrości.

• Dodano funkcję zmiany ustawień Focus Assist.

• Dodano funkcję ustawiania stopniowania ekspozycji dla 645Z.

• Włącz możliwość przełączania między 1-krotnym powiększeniem a całym wyświetlaczem poprzez dwukrotne kliknięcie niezależnego widoku wpisu.

• Odpowiada funkcji odwracania o 180° podglądu na żywo.

• Dodano funkcję automatycznego tworzenia podfolderów. [Improvement item]

[Improvement item]

• Poprawione --- wyświetlanie powiększenia to różnica w pionie i poziomie dla niezależnego widoku słupka.

• Poprawiono --- przy zmianie powiększenia wyświetlanego obrazu niezależnego widoku pocztowego poprzez bezpośrednie wprowadzenie danych, jeśli określisz powiększenie mniejsze niż cały wyświetlacz, wyświetlane powiększenie stanie się bliskie całej wyświetlanej wartości.

*Więcej szczegółów można znaleźć w Podręczniku użytkownika IMAGE Transmitter 2 [Setup] i Podręczniku użytkownika [Operation]

 

 

Zmiany w wersji 2.4.2 IMAGE Transmitter 2 Macintosh Updater 18.04.19

[Main changes from Version 2.4.1]

[Improvement item]

• Poprawiono --- Dokładna regulacja ostrości nie działa w przypadku niektórych obiektywów.

• Poprawiono --- Okno dialogowe z informacjami o wersji nie jest wyświetlane w Mojave.

 

 

Zmiany w wersji 2.4.1 IMAGE Transmitter 2 Macintosh Updater 11.10.18

[Improvement item]

• Poprawiono – PENTAX 645Z IR nie może się połączyć w wersji 2.4.0.

• Poprawiona stabilność ogólnej wydajności

 

 

Zmiany w wersji 2.4.0 IMAGE Transmitter 2 Macintosh Updater 23.04.18

[Function enhancement/Additional item]

• Odpowiada PENTAX K-1 Mark II.

 

 

Zmiany w wersji 2.3.0 IMAGE Transmitter 2 Macintosh Updater 20.04.17

[Function enhancement/Additional item]

• Odpowiadał PENTAX KP.

• Następujące elementy można ustawić na nowo.
- Funkcja zmiany trybu jazdy.
- Funkcja zmiany balansu bieli.
- Niestandardowa funkcja zmiany obrazu.
- Funkcja zmiany formatu zapisu obrazu.
- Funkcja zmiany formatu RAW .
- Funkcja zmiany powiększenia podglądu na żywo.
- Funkcja precyzyjnej regulacji ostrości dla podglądu na żywo.
- Funkcja precyzyjnej regulacji składu. (Używaj tylko z KP)
- Rozpoczynanie i zatrzymywanie / przesyłanie plików podczas nagrywania filmów. (Potrzebujesz karty SD/645Z jest niekompatybilny/K-1:LV jest niekompatybilny)
- Odpowiada czasowemu czasowi ekspozycji żarówki. (Wyświetlanie wartości ustawienia timera po stronie kamery/uruchamianie i zatrzymywanie przez timer po stronie aplikacji)

[Improvement item]

• Utrzymuj powiększony stan po AF w celu powiększenia podglądu na żywo. (KP jest niezgodny)

• Odpowiada zmianie powiększenia niezależnego widoku słupka.

*Konieczna jest aktualizacja oprogramowania do wersji 1.23 dla 645Z i wersji 1.41 dla K-1.

 

 

Zmiany w wersji 2.2.1 IMAGE Transmitter 2 Macintosh Updater 19.01.17

[Improvement item]

• Odpowiadało pracy związanej z wtyczką PENTAX Tethered Capture dla Adobe® Photoshop® Lightroom® za pośrednictwem IMAGE Transmitter 2 Ver2.0.0.

(Włącz automatyczne odczytywanie obrazu za pomocą programu Adobe® Photoshop® Lightroom®, który robi zdjęcie za pomocą IMAGE Transmitter 2)

• Poprawiona stabilność ogólnej wydajności.

 

 

Zmiany w wersji 2.2.0 IMAGE Transmitter 2 Macintosh Updater 19.05.16

[Improvement item]

• Odpowiada PENTAX K-1

• Dodano niezależne okno poczty. (Można zmienić rozmiar okna, obraz w pełnym rozmiarze).

• Dodano wyświetlanie siatki w trybie podglądu na żywo. (Można zmienić kolor linii i rodzaj siatki.)

 

Zmiany w wersji 2.1.0 IMAGE Transmitter 2 Macintosh Updater 26.03.15

[Function enhancement/Additional item]

• Dodano połączenie z programem Digital Camera Utility 5.
- Automatyczne wyświetlanie obrazu pliku obrazu transferu.
- Przenieś folder wyświetlania w trybie przeglądarki.
- Automatyczne wyświetlanie miniatur pliku obrazu transferu w trybie przeglądarki.
- Automatyczne dodawanie do edycji listy obrazów w trybie laboratoryjnym.
- Ustawienie WŁ./WYŁ. połączenia w oknie dialogowym opcji.

• Zmieniono rozmiar okna na 1024x768 pikseli.

• Podczas przesyłania obrazów wyświetlana jest nazwa pliku obrazu.